logo
Қз

Банктің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша ақпараттық хабарламалар

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купонды реттелген  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 

 • сыйақы төлеу күні – 2022 жылғы 15 қазан;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купонды  реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00001212;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 703 803 850,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 703 803 850,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2022 жылғы 15 сәуірден бастап 2022 жылғы 14 қазанға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2022 жылғы 14 қазан.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5KZ, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2022 жылғы 24 қазан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 13 сағат 55 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 

 • сыйақы төлеу күні – 2022 жылғы 01 қыркүйек;
 • облигациялар түрі – бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00001188;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 361 290 605,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 361 290 605,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2022 жылғы 01 наурыздан бастап 2022 жылғы 31 тамызға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2022 жылғы 31 тамыз.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5KZ, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2022 жылғы 7 қыркүйек.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 

15 сағат 30 минут.

Мұрағат

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2022 жылғы 25 ақпаннан бастап 2022 жылғы 24 тамызға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетінші (ISIN:KZ2С00003051)  шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5KZ, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2022 жылғы 31 тамыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

13 сағат 40 минут

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2022 жылғы 15 тамыз;
 • облигациялар түрі – үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00005981;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 434 705 292,83 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 434 705 292,83 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2022 жылғы 15 ақпаннан бастап 2022 жылғы 14 тамызға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2022 жылғы 14 тамыз.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5KZ, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2022 жылғы 19 тамыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

18 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2022 жылғы 04 шілдедегі № 114-03 хаттама) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші шығарылымды (ISIN: KZ2C00001212) қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 13% (он үш пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесінің анықтағанын хабарлайды.

 Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5KZ, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2022 жылғы 10 тамыз. 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

12 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы реттелген купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2022 жылғы 11 шілде;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00002475;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2022 жылғы 10 қаңтардан бастап 2022 жылғы 09 шілдеге дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2022 жылғы 09 шілде.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5KZ, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2022 жылғы 15 шілде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

14 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2022 жылғы 10 қаңтардан бастап 2022 жылғы 09 шілдеге дейін, осыны қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесінші (ISIN:KZ2С00002467)  шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5KZ, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2022 жылғы 13 шілде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

14 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2022 жылғы 04 шілдедегі № 96-03 хаттама) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде екінші шығарылымды (ISIN: KZ2C00001188) қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 13% (он үш пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесінің анықтағанын хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5KZ, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2022 жылғы 12 шілде. 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

16 сағат 15 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купонды реттелген  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2022 жылғы 15 сәуір;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купонды  реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00001212;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 703 803 850,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 703 803 850,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2021 жылғы 15 қазаннан бастап 2022 жылғы 14 сәуірге дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2022 жылғы 14 сәуір.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5KZ, Алматы қаласы, Қонаев көшесі,  56, телефон:  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2022 жылғы 25 сәуір.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 10 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2022 жылғы 01 наурыз;
 • облигациялар түрі – бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00001188;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 361 290 605,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 361 290 605,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2021 жылғы 01 қыркүйектен бастап 2022 жылғы 28 ақпанға дейін қоса санағанда;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2022 жылғы 28 ақпан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5KZ, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон:  +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2022 жылғы 10 наурыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

09 сағат 15 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2021 жылғы 25 тамыздан бастап 2022 жылғы 24 ақпанға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетінші (ISIN:KZ2С00003051)  шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5KZ, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2022 жылғы 03 наурыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

09 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2022 жылғы 15 ақпан;
 • облигациялар түрі – үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00005981;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 434 705 292,83 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 434 705 292,83 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2021 жылғы 15 тамыздан бастап 2022 жылғы 14 ақпанға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2022 жылғы 14 ақпан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5KZ, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2022 жылғы 23 ақпан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 50 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы реттелген купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2022 жылғы 10 қаңтар;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00002475;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2021 жылғы 10 шілдеден бастап 2022 жылғы 09 қаңтарға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2022 жылғы 09 қаңтар.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5KZ, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2022 жылғы 14 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 11 сағат 15 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2021 жылғы 10 шілдеден бастап 2022 жылғы 09 қаңтарға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесінші (ISIN:KZ2С00002467)  шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5KZ, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2022 жылғы 13 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 15 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (әрі қарай – Банк) (орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-ci, 56) орналастыру бағасының (кірістілігінің) өзгергені туралы хабарлайды:

Орналастыру бағасы (кірістілік): орналастыру күніндегі өтеуге жылдық 11,0%-дан артық емес орташа алынған кірістілікке сәйкес келетін таза баға бойынша (облигацияның номиналды құнынан көрсетілген таза бағасының үтірден кейінгі төртінші таңбасына дейін нақты пайызбен).

Бұрын осы тақырыпта Банктің ақпараттық хабарламасы жарияланған болатын:

https://eubank.kz/about/for-investors/informational-messages/?lang=kz

Қазақстан Республикасы, A25Y5KZ, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56, «Еуразиялық банк» АҚ, Басқарма төрағасы Морозов В.В., телефоны: +7 (727) 259 79 00;

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2021 жылғы 25 қараша.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

8 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың үшінші шығарылымдағы атаулы купонды реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2021 жылғы 18 қазан;
 • облигациялар түрі – үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың үшінші шығарылымдағы атаулы купонды реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00004075;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 6 000 000 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 6 000 000 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2020 жылғы 18 қазаннан бастап 2021 жылғы 17 қазанға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2021 жылғы 17 қазан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5KZ, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2021 жылғы 25 қазан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 9 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купонды реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2021 жылғы 15 және 18 қазан;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купонды реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00001212;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 606 469 275,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 606 469 275,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2021 жылғы 15 сәуірден бастап 2021 жылғы 14 қазанға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2021 жылғы 14 қазан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5KZ, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2021 жылғы 25 қазан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 9 сағат 25 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2021 жылғы 01 қыркүйек;
 • облигациялар түрі – бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00001188;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 324 755 600,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 324 755 600,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2021 жылғы 01 наурыздан бастап 2021 жылғы 31 тамызға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2021 жылғы 31 тамыз.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5KZ, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2021 жылғы 7 қыркүйек.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2020 жылғы 25 акпаннан бастап 2021 жылғы 24 тамызға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетінші (ISIN:KZ2С00003051)  шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5K2, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2021 жылғы 26 тамыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 10 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды: 

 • сыйақы төлеу күні – 2021 жылғы 17 тамыз;
 • облигациялар түрі – үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00005981;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 109 500 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 109 500 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2021 жылғы 15 ақпаннан бастап 2021 жылғы 14 тамызға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2021 жылғы 14 тамыз.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, A25Y5K2, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2021 жылғы 24 тамыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2021 жылғы 02 тамыздағы № 96-03 хаттама) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші шығарылымды (ISIN: KZ2C00001212) қамтамасыз етусіз атаулы купондық реттелген облигациялар бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 9,4% (тоғыз бүтін оннан төрт пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесінің белгіленгенін хабарлайды.

 Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев          көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2021 жылғы 16 тамыз. 

 Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2021 жылғы 02 шілдедегі № 81-03 хаттама) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде екінші шығарылымды (ISIN: KZ2C00001188) қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 8,9% (сегіз бүтін оннан тоғыз пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесінің анықтағанын хабарлайды.

 Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев          көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2021 жылғы 16 шілде. 

 Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 14 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы реттелген купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2021 жылғы 12 шілде;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00002475;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2021 жылғы 10 қаңтардан бастап 2021 жылғы 09 шілдеге дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2021 жылғы 09 шілде.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2021 жылғы 16 шілде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 14 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2021 жылғы 10 қаңтардан бастап 2021 жылғы 09 шілдеге дейін, осыны қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесінші (ISIN:KZ2С00002467)  шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2021 жылғы 16 шілде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 14 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

     «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2021 жылғы «06» мамырда Қазақстан Республикасың қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен Банктің 2019 жылғы «19» желтоқсан мен 2020 жылғы «18» желтоқсан аралығындағы кезеңде акцияларды орналастыру қорытындылары есепті бекіткені туралы хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2021 жылғы «18» мамыр.Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 13 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купонды  реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2021 жылғы 15 сәуір;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00001212;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 606 469 275,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 606 469 275,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2020 жылғы 15 қазаннан бастап 2021 жылғы 14 сәуірге дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2021 жылғы 14 сәуір.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2021 жылғы 22 сәуір.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2021 жылғы 26 ақпанда  Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Банктің үшінші облигациялық бағдарламасының аясындағы төртінші шығарылымының проспектісіне (EUBNb18) өзгерістер мен (немесе) толықтыруларды мемлекеттік тіркеуге алғанын хабарлайды.

Банктің үшінші облигациялық бағдарламасының аясындағы төртінші шығарылымының проспектісіне №1 өзгерістер мен (немесе) толықтырулар.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй. Телефон: +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2021 жылғы 10 наурыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

12 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2020 жылғы 25 тамыздан бастап 2021 жылғы 24 ақпанға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетінші (ISIN:KZ2С00003051)  шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй. 

Телефон: +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2021 жылғы 3 наурыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

09 сағат 10 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2021 жылғы 15 ақпан;
 • облигациялар түрі – үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00005981;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 109 500 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 109 500 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2020 жылғы 15 тамыздан бастап 2021 жылғы 14 ақпанға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2021 жылғы 14 ақпан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2021 жылғы 19 ақпан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

10 сағат 45 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2021 жылғы «26» қаңтарда жиналысты өткізбестен сырттай дауыс беру арқылы Банк облигациялары ұстаушыларының жалпы жиналысында Банктің үшінші облигациялық бағдарламасының шеңберінде шығарылған облигациялардың төртінші шығарылымының проспектісіне (ISIN: KZ2C00005981) №1 өзгертулерді және (толықтыруларды) енгізу туралы шешімнің қабылданғаны туралы хабарлайды.         

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй. Телефон: +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2021 жылғы 01 ақпан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 14 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы реттелген купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2021 жылғы 11 қаңтар;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00002475;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2020 жылғы 10 шілдеден бастап 2021 жылғы 09 қаңтарға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2021 жылғы 09 қаңтар.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2021 жылғы 15 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

16 сағат 45 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2020 жылғы 10 шілдеден бастап 2021 жылғы 09 қаңтарға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесінші (ISIN:KZ2С00002467)  шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй. Телефон +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2021 жылғы 15 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 25 минут.

«Еуразиялық банк» АҚ үшінші облигациялық бағдарламасы аясында облигациялардың төртінші шығарылымының ұстаушылары үшін ақпараттық хабарлама.

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк), орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, A25YKR2, Қонаев к-сі, 56, 2021 жылғы 01 ақпанда Банктің үшінші облигациялық бағдарламасының аясындағы облигациялардың (бұдан әрі – облигациялар) төртінші шығарылымы (ISIN KZ2C00005981) (шығарылымның мемлекеттік тіркеу күні – 2019 жылғы 07 маусым) ұстаушыларының жалпы жиналысы облигациялар ұстаушыларының жалпы жиналысының (бұдан әрі – ОҰЖЖ) отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру арқылы өткізілетінін хабарлайды.

ОҰЖЖ күн тәртібі: «Еуразиялық банк» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасының аясында облигациялардың төртінші шығарылымының  (ISIN KZ2С00005981) проспектісіне №1 өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды енгізу туралы. 

Күн тәртібі сұрағына және ОҰЖЖ өткізілуіне қатысты ақпаратпен және матералдарымен келесі мекенжай бойынша танысуға болады: «Еуразиялық банк» АҚ, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56, байланыс телефоны: +7 (7252) 597 900.  

Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді ұсынуды бастау күндері – 2021 жылғы 11 қаңтардан бастап.

Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді қабылдау келесі мекенжай бойынша жүзеге асырылады: «Еуразиялық банк» АҚ, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, A25YKR2, Қонаев көшесі, 56 ү.

Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді ұсыну күні деп оны Банктің құжат айналымы жүйесінде тіркеу күні есептеледі.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні – 2021 жылғы 29 қаңтардың (Нұр-Сұлтан қ-ның уақыты бойынша) сағат 18:00-ге дейін.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2021 жылғы 01 ақпан.

Тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық облигация ұстаушыларынан дауыстарды есептеу күнінен бұрын түскен жағдайда дауыстарды есептеу одан бұрынғы күнмен жүзеге асырылатын болады. 

Қосымша: ОҰЖЖ-да сырттай дауыс беру үшін бюллетень.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2021 жылғы  6 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 11 сағат 50 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2020 жылғы 19 қазанда Қазақстан Республикасың қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екінші (ISIN: KZ2C00003176) шығарылымын өтеу нәтижелері туралы хабарламаны назарға алғаны туралы хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2020 жылғы  9 желтоқсан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 10 сағат 50 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың үшінші шығарылымдағы атаулы купонды  реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2020 жылғы 19 қазан;
 • облигациялар түрі – үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың үшінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00004075;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 6 000 000 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 6 000 000 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2019 жылғы 18 қазаннан бастап 2020 жылғы 17 казанға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2020 жылғы 17 казан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2020 жылғы 22 қазан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

09 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) банктің облигация ұстаушыларына сыйақыны бір мезгілде төлеумен облигациялардың өтелетіні туралы хабарлайды:   

 • Облигация ұстаушыларға номиналдық құны мен сыйақыны төлеу күні – 2020 жылғы 19 қазан;
 • Облигациялар түрі – Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы аясындағы екінші шығарылымының атаулы купондық облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00003176;
 • төленетін сыйақы сомасы – 156 750 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 156 750 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2020 жылғы 17 сәуірден бастап 2020 жылғы 16 қазанға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2020 жылғы 16 қазан;
 • БҚ ұстаушыларына төленуі тиіс облигациялардың номиналдық құнының жалпы сомасы – 2 850 000 000,00 теңге;
 • БҚ ұстаушыларына нақты төленген облигациялардың номиналдық құнының жалпы сомасы – 2 850 000 000,00 теңге.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56-үй, телефондары +7 (727) 2597 900.

 Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2020 жылғы 22 қазан.

 Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

09 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2020 жылғы 25 ақпаннан бастап 2020 жылғы 24 тамызға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетінші (ISIN:KZ2С00003051)  шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй. Телефон +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2020 жылғы 28 тамыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

12 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купонды  реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды.

 • Сыйақы төлеу күні – 2020 жылғы 15 қазан.
 • Облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары.
 • ISIN – KZ2C00001212.
 • Төленуі тиіс сыйақы сомасы – 479 185 600,00 теңге.
 • Нақты төленген сыйақы сомасы – 479 185 600,00 теңге.
 • Аталған сыйақы төленген кезең – 2020 жылғы 15 сәуірден бастап 2020 жылғы 14 қазанға дейін.
 • Аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2020 жылғы 14 қазан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі  56-үй. Телефон:  +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2020 жылғы 21 қазан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

09 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2020 жылғы 25 ақпаннан бастап 2020 жылғы 24 тамызға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетінші (ISIN:KZ2С00003051)  шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй. Телефон +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2020 жылғы 28 тамыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

12 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды.

 • Сыйақы төлеу күні – 2020 жылғы 17 тамыз.
 • Облигациялар түрі – үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары.
 • ISIN – KZ2C00005981.
 • Төленуі тиіс сыйақы сомасы – 109 500 000,00 теңге.
 • Нақты төленген сыйақы сомасы – 109 500 000,00 теңге.
 • Аталған сыйақы төленген кезең – 2020 жылғы 15 ақпаннан бастап 2020 жылғы 14 тамызға дейін.
 • Аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2020 жылғы 14 тамыз.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй. Телефон  +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2020 жылғы 20 тамыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

13 сағат 40 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2020 жылғы 04 тамыздағы № 102-02 хаттама) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші шығарылымды (ISIN: KZ2C00001212) қамтамасыз етусіз атаулы купондық реттелген облигациялар бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 8,1% (сегіз бүтін оннан бір пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесінің белгіленгенін хабарлайды.

 Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев          көшесі, 56-үй. Телефон: +7 (727) 2597 900.

 Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2020 жылғы 12 тамыз. 

 Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

09 сағат 05 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2020 жылғы 03 шілдедегі № 85-02 хаттама) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде екінші шығарылымды (ISIN: KZ2C00001188) қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 8% (сегіз пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесінің белгіленгенін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев          көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2020 жылғы 17 шілде. 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

13 сағат 45 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) 2020 жылғы 10 қаңтардан бастап 2020 жылғы 09 шілдеге дейін, осыны қоса алғанда, банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесінші (ISIN:KZ2С00002467)  шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй. Телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2020 жылғы 16 шілде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

11 сағат 35 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы реттелген купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды.

 • Сыйақы төлеу күні:2020 жылғы 10 шілде.
 • Облигациялар түрі: екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы реттелген купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары.
 • ISIN: KZ2C00002475.
 • Төленуі тиіс сыйақы сомасы: 112 275 000,00 теңге.
 • Нақты төленген сыйақы сомасы: 112 275 000,00 теңге.
 • Аталған сыйақы төленген кезең: 2020 жылғы 10 қаңтардан бастап 2020 жылғы 09 шілдеге дейін.
 • Аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні: 2020 жылғы 09 шілде.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй. Телефон:  +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2020 жылғы 16 шілде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

11 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) 2020 жылғы 17 маусымда Қазақстан Республикасың қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымын (ISIN: KZ2C00003168) өтеудің нәтижелері туралы хабарламаның назарға алынғаны туралы хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй. Телефон: +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2020 жылғы 26 маусым.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 18 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) банктің облигация ұстаушыларына сыйақыны бір мезгілде төлеумен облигациялардың өтелетіні туралы хабарлайды:   

 • Облигация ұстаушыларға номиналдық құны мен сыйақыны төлеу күні – 2020 жылғы 18 мамыр;
 • Облигациялар түрі – Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы аясындағы бірінші шығарылымының атаулы купондық облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00003168;
 • төленетін сыйақы сомасы – 521 110 745,25 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 521 110 745,25 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2019 жылғы 14 қарашадан бастап 2020 жылғы 13 мамырға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2020 жылғы 13 мамыр.
 • БҚ ұстаушыларына төленуі тиіс облигациялардың номиналдық құнының жалпы сомасы – 12 261 429 300,00 теңге.
 • БҚ ұстаушыларына нақты төленген облигациялардың номиналдық құнының жалпы сомасы – 12 261 429 300,00 теңге.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56-үй, телефондары +7 (727) 2597 900.

 Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2020 жылғы 20 мамыр.

 Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

16 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2020 жылғы 29 сәуірде Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Банктің үшінші облигациялық бағдарламасының аясындағы үшінші шығарылымының проспектісіне (EUBNb17) өзгерістер мен (немесе) толықтыруларды мемлекеттік тіркеуге алғанын хабарлайды.

 

Банктің үшінші облигациялық бағдарламасының аясындағы үшінші шығарылымының проспектісіне №1 өзгерістер мен (немесе) толықтырулар.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2020 жылғы 05 мүмкін.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

15 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі — банк) 2020 жылғы “23” сәуірде отырысты өткізусіз сырттай дауыс беру арқылы банктің облигациялары ұстаушыларының жиналысында банктің үшінші облигациялық бағдарламасының аясында шығарылған облигациялардың үшінші шығарылымы (ISIN: KZ2C00004075) проспектісіне №1 өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды енгізу туралы шешім қабылданғаны жайлы хабарлайды.

Банктің орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2020 жылғы 30 сәуір.

Ақпараттық  хабарламаны орналастыру уақыты:

16 сағат 55 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі – Банк) осы арқылы Банктің Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 27 наурыздағы №20 және 2020 жылғы 10 сәуірдегі №26 шешімдеріне сәйкес саны 612 314 (алты жүз он екі мың үш жүз он төрт) дана болатын Банктің жай акциялары 2020 жылғы 16 сәуірде бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес жалғыз акционер – «Еуразиялық қаржы компаниясы» АҚ-на сатылғаны туралы хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2020 жылғы 22 сәуір.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 40 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купонды қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2020 жылғы 17 сәуір;
 • облигациялар түрі – үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00003176;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 156 750 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 156 750 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2019 жылғы 17 қазаннан бастап 2020 жылғы 16 сәуірге дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2020 жылғы 16 сәуір.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2020 жылғы 20 сәуір.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 40 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купонды  реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2020 жылғы 15 сәуір;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00001212;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 479 185 600,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 479 185 600,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2019 жылғы 15 қазаннан бастап 2020 жылғы 14 сәуірге дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2020 жылғы 14 сәуір.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2020 жылғы 20 сәуір.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 10 сағат 35 минут.

«Еуразиялық банк» АҚ үшінші облигациялық бағдарламасы аясында облигациялардың үшінші шығарылымының ұстаушылары үшін ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк), орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, A25YKR2, Қонаев к-сі, 56, 2020 жылғы 30 сәуірде Банктің үшінші облигациялық бағдарламасының аясындағы облигациялардың (бұдан әрі – облигациялар) үшінші шығарылымы (ISIN KZ2C00004075) (шығарылымның мемлекеттік тіркеу күні – 2017 жылғы 27 қыркүйек) ұстаушыларының жалпы жиналысы облигациялар ұстаушыларының жалпы жиналысының (бұдан әрі – ОҰЖЖ) отырысын өткізусіз сырттай дауыс беру арқылы өткізілетінін хабарлайды.

ОҰЖЖ күн тәртібі: «Еуразиялық банк» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасының аясында облигациялардың үшінші шығарылымының  (ISIN KZ2С00004075) проспектісіне №1 өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды енгізу туралы. 

Күн тәртібі сұрағына және ОҰЖЖ өткізілуіне қатысты ақпаратпен және матералдарымен келесі мекенжай бойынша танысуға болады: «Еуразиялық банк» АҚ, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56, байланыс телефоны: +7 (7252) 597 900.  

Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді ұсынуды бастау күндері – 2020 жылғы 08 сәуірден бастап.

Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді қабылдау келесі мекенжай бойынша жүзеге асырылады: «Еуразиялық банк» АҚ, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, A25YKR2, Қонаев көшесі, 56 ү.

Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді ұсыну күні деп оны Банктің құжат айналымы жүйесінде тіркеу күні есептеледі.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді ұсынудың аяқталу күні – 2020 жылғы 29 сәуірдің (Нұр-Сұлтан қ-ның уақыты бойынша) сағат 18:00-ге дейін.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні – 2020 жылғы 30 сәуір.

Тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық облигация ұстаушыларынан дауыстарды есептеу күнінен бұрын түскен жағдайда дауыстарды есептеу одан бұрынғы күнмен жүзеге асырылатын болады. 

Қосымша: ОҰЖЖ-да сырттай дауыс беру үшін бюллетень.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2020 жылғы 08 сәуір.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2020 жылғы 20 наурызда Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Банктің акциялары шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеуге алғанын хабарлайды.

Банктің Акцияларының шығарылым проспектісіне №29 өзгерістер мен толықтырулар.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2020 жылғы 27 наурыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 13 сағат 40 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) банктің бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды.

 • Сыйақы төлеу күні – 2020 жылғы 02 наурыз.
 • Облигациялар түрі – бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары.
 • ISIN – KZ2C00001188.
 • Төленуі тиіс сыйақы сомасы – 259 804 480,00 теңге.
 • Нақты төленген сыйақы сомасы – 259 804 480,00 теңге.
 • Аталған сыйақы төленген кезең – 2019 жылғы 01 қыркүйектен бастап 2020 жылғы 29 ақпанға дейін.
 • Аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2020 жылғы 29 ақпан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі,  56-үй. Телефон  +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2020 жылғы 05 наурыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

12 сағат 10 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) 2019 жылғы 25 тамыздан бастап 2020 жылғы 24 ақпанға дейін, осыны қоса алғанда, банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетінші шығарылымының облигациялары (ISIN:KZ2С00003051) бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй

Телефон: +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2020 жылғы 26 ақпан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 09 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2020 жылғы 17 ақпан;
 • облигациялар түрі – үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00005981;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 109 500 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 109 500 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2019 жылғы 15 тамыздан бастап 2020 жылғы 14 ақпанға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2020 жылғы 14 ақпан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй. Телефон:  +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2020 жылғы 20 ақпан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 13 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) 2020 жылғы 29 қаңтарда Қазақстан Республикасың қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртінші шығарылымын (ISIN: KZ2C00001915) өтеу нәтижелері туралы хабарламаны назарға алғаны туралы хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй. Телефон +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2020 жылғы 04 ақпан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 10 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы реттелген купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды.

Сыйақы төлеу күні – 2020 жылғы 10 қаңтар.
Облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы реттелген купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары.
ISIN – KZ2C00002475.
Төленуі тиіс сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге.
Нақты төленген сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге.
Аталған сыйақы төленген кезең – 2019 жылғы 10 шілдеден бастап 2020 жылғы 09 қаңтарға дейін.
Аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2020 жылғы 09 қаңтар.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі,  56. Телефон:  +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2020 жылғы 15 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 09 сағат 05 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) 2019 жылғы 10 шілдеден бастап 2020 жылғы 09 қаңтарға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесінші (ISIN:KZ2С00002467)  шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй. Телефон +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2020 жылғы 14 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 10 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) банктің облигация ұстаушыларына сыйақыны бір мезгілде төлеумен облигациялардың өтелетіні туралы хабарлайды:   

 • Облигация ұстаушыларға номиналдық құны мен сыйақыны төлеу күні – 2019 жылғы 26 желтоқсан;
 • Облигациялар түрі – банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі төртінші шығарылымының реттелген атаулы купондық облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00001915;
 • Төленетін сыйақы сомасы – 399 800 000,00 теңге;
 • Нақты төленген сыйақы сомасы – 399 800 000,00 теңге;
 • Аталған сыйақы төленген кезең – 2019 жылғы 26 маусымнан бастап 2019 жылғы 25 желтоқсанға дейін;
 • Аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2019 жылғы 25 желтоқсан.
 • Бағалы қағаздардың ұстаушыларына облигациялардың номиналдық құнының төленуі тиіс жалпы сомасы – 9 995 000 000,00 теңге.
 • Бағалы қағаздардың ұстаушыларына облигациялардың номиналдық құнының нақты төленген жалпы сомасы – 9 995 000 000,00 теңге.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56-үй,

Телефон: +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2020 жылғы 5 қаңтар.

 Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 10 сағат 25 минут.

Ақпараттық хабарлама

      «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының атаулы купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды: 

 • сыйақы төлеу күні – 2019 жылғы 14 қараша;
 • облигациялар түрі – үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы купонды облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00003168;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 521 110 745,25 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 521 110 745,25 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2019 жылғы 14 мамырдан бастап 2019 жылғы 13 қарашаға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2019 жылғы 13 қараша.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 18 қараша.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 9 сағат 15 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың үшінші шығарылымының атаулы реттелген купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2019 жылғы 18 казан;
 • облигациялар түрі – үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың үшінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы реттелген купонды облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00004075;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 6 000 000 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 6 000 000 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2018 жылғы 18 қазаннан бастап 2019 жылғы 17 казанға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2019 жылғы 17 казан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 22 казан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 9 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төленді: 

 • сыйақы төлеу күні – 2019 жылғы 17 қазан;
 • облигациялар түрі – үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы купонды облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00003176;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 156 750 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 156 750 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2019 жылғы 17 сәуірден бастап 2019 жылғы 16 қазанға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2019 жылғы 16 қазан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 21 қазан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 14 сағат 45 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы реттелген купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2019 жылғы 15 қазан;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00001212;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 516 621 975,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 516 621 975,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2019 жылғы 15 сәуірден бастап 2019 жылғы 14 қазанға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2019 жылғы 14 қазан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 17 қазан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 11 сағат 15 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) банктің бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • Сыйақы төлеу күні: 2019 жылғы 02 қыркүйек;
 • Облигациялар түрі: бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN: KZ2C00001188;
 • Төленуі тиіс сыйақы сомасы: 280 101 705,00 теңге;
 • Нақты төленген сыйақы сомасы: 280 101 705,00 теңге;
 • Аталған сыйақы төленген кезең: 2019 жылғы 01 наурыздан бастап 2019 жылғы 31 тамызға дейін;
 • Аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні: 2019 жылғы 31 тамыз.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй.

Телефон  +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 4 қыркүйек.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) 2019 жылғы 25 ақпаннан  бастап 2019 жылғы 24 тамызға дейін, осыны қоса алғанда, банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетінші шығарылымының (ISIN:KZ2C00003051)  облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақының төленбегені жайлы хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй.

Телефон +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 27 тамыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

“Еуразиялық банк” АҚ ( бұдан әрі – банк) инвесторлардың шектелмеген тобы арасында төменде көрсетілген эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастырғаны жайлы хабарлайды.

1. Орналастырылатын облигациялардың түрі: Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шеңберіндегі екінші шығарылымның қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар (EUBNb5) (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2008 жылғы “03” қазандағы № С61-2 бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі).

Орналастырылатын облигациялардың саны: 18 811 100 (он сегіз миллион сегіз жүз он бір мың жүз) дана.

Орналастыру бағасы (табыстылығы): таза бағасы бойынша (облигациялардың атаулы (номиналды) құнына пайызбен үтірден соң төртінші белгіге дейін дәлдігімен), өтеуге тиісті табыстылығымен, орналастыру күніне жылдық 13% -дан артық емес.

2. Орналастырылатын облигациялардың түрі: Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шеңберіндегі бірінші шығарылымның қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар (EUBNb15) (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2015 жылғы “13” наурыздағы № Е93-1 бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі).

 Орналастырылатын облигациялардың саны: 377 385 707 (үш жүз жетпіс жеті миллион үш жүз сексен бес мың жеті жүз жеті) дана.

Орналастыру бағасы (табыстылығы): таза бағасы бойынша (облигациялардың атаулы (номиналды) құнына пайызбен үтірден соң төртінші белгіге дейін дәлдігімен), өтеуге тиісті табыстылығымен, орналастыру күніне жылдық  12% -дан артық емес.

Орналастыру әдісі: жоғарыда айтылған облигацияларды орналастыру сауда-саттықты ұйымдастырушының бағалы қағаздарды орналастырудың талаптарын, әдісін және тәртібін (сауда-саттықтың) анықтайтын ішкі құжаттарына (ережелеріне) сәйкес биржаның сауда жүйесінде ұйымдастырылған нарықта жүзеге асырылатын болады.

Облигацияларды сатып алуға өтінімін беру мерзімі мен тәртібі, төлеу мерзімі, талаптары және тәртібі, облигациялар бойынша есеп айырысулар әдістері сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына (ережелеріне) сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Мүдделі тұлғалар облигациялар шығарылымдарының аңдатпаларымен немесе басқа ақпаратпен төменде келтірілген байланыс деректері бойынша таныса алады:

1. Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56, “Еуразиялық банк” АҚ, қазынашылық операциялар блогы.
Басқарма төрағасы В.В. Морозов — телефон: +7 (727) 259-79-00.

2. Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 59, шығарылым андеррайтері — «Еуразиялық Капитал» АҚ.
Басқарма төрағасы А.А. Айтқожа — телефондар: +7 (727) 333-40-20, +7 (727) 333-40-23, +7 (727) 333-40-24.

Орналасқан жері:  Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56.

Ақпараттық  хабарламаны орналастыру күні: 23 тамыз 2019 жыл.

Ақпараттық  хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

“Еуразиялық банк” АҚ ( бұдан әрі – банк) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында инвесторлардың шектелмеген тобы арасында облигацияларды орналастыру туралы банктің басқармасының бұрын қабылданған шешіміне өзгерістердің енгізілуіне (2018 жылғы “12” қазандағы №87/06 басқарма хаттамасы) байланысты бұрын орналастырылған хабарламаны жаңартады және инвесторлардың шектелмеген тобы арасында төменде көрсетілген эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастырғаны жайлы хабарлайды.

Орналастырылатын облигациялардың түрі: “Еуразиялық банк” АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарламасы шеңберіндегі екінші шығарылымның қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2019 жылғы “11” қазандағы № Е93-2 бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі).

Орналастырылатын облигациялардың саны: 175 000 000 (жүз жетпіс бес миллион) дана.

Орналастыру бағасы (табыстылығы): таза бағасы бойынша (облигациялардың атаулы (номиналды) құнына пайызбен үтірден соң төртінші белгіге дейін дәлдігімен), өтеуге тиісті табыстылығымен, орналастыру күніне жылдық  12% -дан артық емес.

Орналастыру әдісі: облигацияларды орналастыру сауда-саттықты ұйымдастырушының бағалы қағаздарды орналастырудың талаптарын, әдісін және тәртібін (сауда-саттықтың) анықтайтын ішкі құжаттарына (ережелеріне) сәйкес биржаның сауда жүйесінде ұйымдастырылған нарықта жүзеге асырылатын болады.

Облигацияларды сатып алуға өтінімін беру мерзімі мен тәртібі, төлеу мерзімі, талаптары және тәртібі, облигациялар бойынша есеп айырысулар әдістері сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына (ережелеріне) сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Мүдделі тұлғалар облигациялар шығарылымының аңдатпасымен немесе басқа ақпаратпен төменде келтірілген байланыс деректері бойынша таныса алады:

1. Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56, “Еуразиялық банк” АҚ, қазынашылық операциялар блогы. 

Басқарма төрағасы В.В. Морозов — телефон: +7 (727) 259-79-00.

2. Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 59, шығарылым андеррайтері — «Еуразиялық Капитал» АҚ.
Басқарма төрағасы А.А. Айтқожа — телефоны: +7 (727) 333-40-20, +7 (727) 333-40-23, +7 (727) 333-40-24.

Ақпараттық  хабарламаны орналастыру күні: 23 тамыз 2019 жыл.

Ақпараттық  хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2019 жылғы 07 тамызда №69-07 хаттама) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде екінші шығарылымды (ISIN: KZ2C00001212) қамтамасыз етусіз атаулы купондық реттелген облигациялар бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 6,4% (алты бүтін төрт ондық пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесінің белгіленгенін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев          көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні:

2019 жылғы 16 тамыз. 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:

17 сағат 40 минут.

2019 жылғы  06 тамыз

 

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы шектелмеген инвесторлар шеңбері арасында эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру туралы хабарлайды.

 

Орналастырылатын облигациялардың түрлері: банктің үшінші облигациялық бағдарлама шегіндегі төртінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2019 жылғы 07 маусымдағы бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі).

 

Орналастырылатын облигация саны: 700 000 000 (жеті жүз миллион) дана.

 

Орналастыру бағасы (кірістілік): орналастыру күніндегі өтеуге 11,0%-дан артық емес кірістілікке сәйкес таза баға бойынша (облигацияның номиналды құнынан пайызбен көрсетілген таза бағасының үтірден кейінгі төртінші таңбасына дейін).

 

Орналастыру тәсілі: облигациялар бағалы қағаздарды орналастырудың (сауда-саттықтың) талаптарын, тәсілдері мен тәртібін анықтаушы сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына (ережелеріне) сәйкес, биржаның сауда жүйесіндегі ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылады.

 

Облигацияларды сатып алу үшін өтінімдерді беру тәртібі мен мерзімі, төлем тәртібі мен мерзімі, облигациялар бойынша есептесу сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына (ережелеріне) сәйкес жүргізіледі.

 

Мүдделі тұлғалар мына мекенжай бойынша облигациялардың шығарылымы проспектісімен және басқа ақпаратпен таныса алады:

Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56.

Телефон: +7 (727) 259 79 00.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы  06 тамыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы шектелмеген инвесторлар шеңбері арасында эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру туралы хабарлайды.

Орналастырылатын облигациялардың түрлері: банктің үшінші облигациялық бағдарлама шегіндегі төртінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2019 жылғы 07 маусымдағы бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі).

Орналастырылатын облигация саны: 700 000 000 (жеті жүз миллион) дана.

Орналастыру бағасы (кірістілік): орналастыру күніндегі өтеуге 11,0%-дан артық емес кірістілікке сәйкес таза баға бойынша (облигацияның номиналды құнынан пайызбен көрсетілген таза бағасының үтірден кейінгі төртінші таңбасына дейін).

Орналастыру тәсілі: облигациялар бағалы қағаздарды орналастырудың (сауда-саттықтың) талаптарын, тәсілдері мен тәртібін анықтаушы сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына (ережелеріне) сәйкес, биржаның сауда жүйесіндегі ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылады.

Облигацияларды сатып алу үшін өтінімдерді беру тәртібі мен мерзімі, төлем тәртібі мен мерзімі, облигациялар бойынша есептесу сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына (ережелеріне) сәйкес жүргізіледі.

Мүдделі тұлғалар мына мекенжай бойынша облигациялардың шығарылымы проспектісімен және басқа ақпаратпен таныса алады:

Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56.

Телефон: +7 (727) 259 79 00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы  06 тамыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) банк басқармасының шешімімен (2019 жылғы 09 шілдедегі №60-03 хаттамасы) банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде екінші шығарылымды (ҰСН: KZP02Y15C617) қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 6,4% (алты бүтін төрт ондық пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесінің белгіленгенін хабарлайды.

Банктің мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев            көшесі, 56-үй.

Телефон +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 17 шілде

 Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) 2019 жылғы 10 қаңтардан бастап 2019 жылғы 09 шілдеге дейін кезең үшін банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесінші шығарылымы (ISIN:KZ2C00002467) бойынша купондық сыйақыны төлеу аталған облигациялар бойынша ұстаушылардың (меншік иелерінің) жоқ болуына байланысты жүзеге асырылмағандығы жайлы хабарлайды.

 

Банктің мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй.

Телефон: +7 (727) 259-79-00.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019  жылғы 16 шілде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды.

Сыйақы төлеу күні: 2019 жылғы 10 шiлде.

Облигациялар түрі: екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары.

ISIN – KZ2C00002475.

Төленуі тиіс сыйақы сомасы: 112 275 000,00 теңге.

Нақты төленген сыйақы сомасы: 112 275 000,00 теңге.

Аталған сыйақы төленген кезең: 2019 жылғы 10 қантардан бастап 2019 жылғы 09 шiлдеге дейін.

Аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні: 2019 жылғы 09 шiлде.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй.

Телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 12 шiлде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 14 сағат 40 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртінші шығарылымының атаулы реттелген купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

Сыйақы төлеу күні: 2019 жылғы 26 маусым;

Облигациялар түрі: банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы реттелген купонды облигациялары;

ISIN: KZ2C00001915;

Төленуі тиіс сыйақы сомасы: 399 800 000,00 теңге;

Нақты төленген сыйақы сомасы: 399 800 000,00 теңге;

Аталған сыйақы төленген кезең: 2018 жылғы 25 желтоқсаннан бастап 2019 жылғы 25 маусымға дейін;

Аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні: 2019 жылғы 25 маусым.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй.

Телефон +7 (727) 2597 900. 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 01 маусым.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 10 мину

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) 2019 жылғы 07 маусымда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің банктің 70 миллиард теңге құрайтын үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі төртінші шығарылым облигацияларын мемлекеттік тіркеуден өткізгендігі жайлы хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй.

Телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 12 маусым. Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) 2019 жылғы «02» мамырда облигацияларды шығару проспектісімен белгіленген тәртіпте және мерзімде, директорлар кеңесінің шешіміне (18.04.2019ж. № 29 хаттама) сәйкес банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегінде өз екінші шығарылымының облигацияларын (ISIN: KZ2C00003176) өтеп алғаны туралы хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі,  56-үй.

Телефон  +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 24 мамыр.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 11 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) банктің үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2019 жылғы 17 сәуір;
 • облигациялар түрі – үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00003176;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 1 237 500 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 1 237 500 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2018 жылғы 17 қазаннан бастап 2019 жылғы 16 сәуірге дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2019 жылғы 16 сәуір.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 19 сәуір.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 40 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2019 жылғы 14 мамыр;
 • облигациялар түрі – үшінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00003168;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 521 110 745, 25 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 521 110 745, 25 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2018 жылғы 14 қарашадан бастап 2019 жылғы 13 мамырға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2019 жылғы 13 мамыр.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 16 мамыр.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 35 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы реттелген купонды  қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2019 жылғы 15 сәуір;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00001212;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 516 621 975,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 516 621 975,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2018 жылғы 15 қазаннан бастап 2019 жылғы 14 сәуірге дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2019 жылғы 14 сәуір.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 17 сәуір.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 55 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) банктің бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2019 жылғы 01 наурыз.
 • облигациялар түрі – бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары.
 • ISIN – KZ2C00001188.
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 280 101 705,00 теңге.
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 280 101 705,00 теңге.
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2018 жылғы 01 қыркүйектен бастап 2019 жылғы 28 ақпанға  дейін.
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2019 жылғы 28 ақпан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй.

Телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 5 наурыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2019 жылғы 25 ақпанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртінші шығарылымын (ISIN: KZ2C00001204) өтеу нәтижелері туралы хабарламаны назарға алғаны туралы хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй

Телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 1 наурыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 18 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2018 жылғы 25 тамыздан  бастап 2019 жылғы 24 ақпанға дейін, осыны қоса алғанда, банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетінші шығарылымының облигациялары (ISIN:KZ2C00003051)  бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбегенін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй.

Телефон: +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 26 ақпан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) банктің облигация ұстаушыларына сыйақыны бір мезгілде төлеумен облигациялардың өтелетіні туралы хабарлайды.   

 • Облигация ұстаушыларға номиналдық құны мен сыйақыны төлеу күні – 2019 жылғы 22 қаңтар.
 • Облигациялар түрі – Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртінші шығарылымының қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялары.
 • ISIN – KZ2C00001204.
 • Төленетін сыйақы сомасы – 63 479 550,00 теңге.
 • Нақты төленген сыйақы сомасы – 63 479 550,00 теңге.
 • Аталған сыйақы төленген кезең – 2018 жылғы 21 шілдеден бастап 2019 жылғы 20 қаңтарға дейін.
 • Аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2019 жылғы 20 қаңтар.
 • Бағалы қағаздар ұстаушыларына төленуі тиіс облигациялардың номиналдық құнының жалпы сомасы – 1 459 300 000,00 теңге.
 • Бағалы қағаздар ұстаушыларына нақты төленген облигациялардың номиналдық құнының жалпы сомасы – 1 459 300 000,00 теңге.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56. Телефон: +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 24 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 18 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) 2019 жылғы «04» қаңтарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 2018 жылғы «19» маусымнан бастап 2018 жылғы «18» желтоқсанды қоса санағандағы аралықтағы есепті кезеңде банкпен акциялар орналастырылмағаны жайлы хабарлайды.

2018 жылғы «19» желтоқсандағы жағдай бойынша  2 014 459 425 (екі миллиард он төрт миллион төрт жүз елу тоғыз мың төрт жүз жиырма бес) жай және 3 000 000 (үш миллион) артықшылықты акциялары  орналастырылған жоқ.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй. Телефон +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 16 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 35 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2019 жылғы 14 қаңтар;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ISIN – KZ2C00002475;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2018 жылғы «10» шілдеден бастап 2019 жылғы «09» қаңтарға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2018 жылғы «09» қаңтар.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019 жылғы 16 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банк) 2018 жылғы «10» шілде бастап 2019 жылғы «09» қаңтарға дейін, осыны қоса алғанда, банктің атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесінші шығарылымы (ISIN: KZ2C00002467) бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2019  жылғы 16 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты:16 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртінші шығарылымының атаулы реттелген купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • Сыйақы төлеу күні – 2018 жылғы 27 желтоқсан.
 • Облигациялар түрі – Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы реттелген купонды облигациялары.
 • ҰСН – KZP04Y07D253.
 • Төленуі тиіс сыйақы сомасы – 399 800 000,00 теңге.
 • Нақты төленген сыйақы сомасы – 399 800 000,00 теңге.
 • Аталған сыйақы төленген кезең – 2018 жылғы 26 маусымнан  бастап 2018 жылғы 25 желтоқсан дейін.
 • Аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2018 жылғы 25 желтоқсан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 29 желтоқсан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2018 жылғы 14 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымын (ҰСН: KZP01Y05Е939) орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 24 желтоқсан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 18 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының атаулы реттелген купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • Сыйақы төлеу күні – 2018 жылғы 22 қазан.
 • Облигациялар түрі – Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы реттелген купонды облигациялары.
 • ҰСН – KZP01Y15D252.
 • Төленуі тиіс сыйақы сомасы – 606 469 275,00 теңге.
 • Нақты төленген сыйақы сомасы – 606 469 275,00 теңге.
 • Аталған сыйақы төленген кезең – 2018 жылғы 15 сәуірден бастап 2018 жылғы 14 қазанға дейін.
 • Аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні: 2018 жылғы 14 қазан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 24 қазан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 55 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың үшінші шығарылымының атаулы реттелген купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні: 2018 жылғы 18 қазан;
 • облигациялар түрі: Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың үшінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы реттелген купонды облигациялары;
 • ҰСН: KZP03Y15E934;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы: 5 500 000 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы: 5 500 000 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең: 18.11.2017ж. бастап 17.10.2018ж. дейін (1-ші транш аяқталу күнінен бастап қалған 330 күн үшін 2-ші транш);
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні: 2018 жылғы 17 қазан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 22 казан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 40 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2018 жылғы 11 қазанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі үшінші облигациялық бағдарламасының аясындағы екінші шығарылымның Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулардың енгізілгенін хабарлайды.

 • Банктің үшінші облигациялық бағдарламасының аясындағы екінші шығарылымның Проспектісіне №3 өзгерістер мен толықтырулар.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, Телефон: +7 (727) 259-79-00.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 15 қазан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 10 сағат 25 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2018 жылғы 19 қыркүйек Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екiншi шығарылымын (ҰСН: KZP02Y15С617) және екiншi облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетiншi шығарылымын (ҰСН: KZP07Y10D250) орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 26 қыркүйек.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 50 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-ci, 56) инвесторлардың шектелмеген шеңбері арасында эмиссиялық бағалы қағаздарды төмендегідей орналастырғаны жайлы хабарлайды:

Орналастырылатын облигациялардың түрлері: «Еуразиялық банк» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар (Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2015 жылғы. 13 наурыздағы №Е93-1 бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі);

Орналастырылатын облигация саны: 200 000 000 (екi жүз миллион) дейін.

Орналастыру бағасы (кірістілік): орналастыру күніндегі өтеуге 12,0% көп емес кірістілікке сәйкес таза баға бойынша (облигацияның номиналды құнынан пайызбен көрсетілген таза бағасының үтірден кейінгі төртінші таңбасына дейін).

Орналастыру тәсілі: облигациялар бағалы қағаздарды орналастырудың (сауда-саттықтың) талаптарын, тәсілдері мен тәртібін анықтаушы сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына (ережелеріне) сәйкес, Биржаның сауда жүйесіндегі ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылады.

Облигацияларды сатып алу үшін өтінімдерді беру тәртібі мен мерзімі, төлем тәртібі мен мерзімі, облигациялар бойынша есептесу сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына (Ережелеріне) сәйкес жүргізіледі.

Мүдделі тұлғалар мына мекен-жай бойынша Облигациялардың шығарылымы проспектісімен және басқа ақпаратпен таныса алады:

 • Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56, «Еуразиялық банк» АҚ, Басқарма төрағасының орынбасары – Қаржылық және ALM департаментінің директоры Н.Н. Аязбаев, телефоны: +7 (727) 259 79 00;
 • Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Желтоқсан к-ci, 59, Шығарылым андеррайтері – «Еуразиялық капитал» АҚ, Басқарма төрағасы Айтқожа А.А., телефондары: +7 (727) 333 40 20, +7 (727) 333 40 23, +7 (727) 333 40 24.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 13 қыркүйек.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 18 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялардың екінші шығарылымы бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2018 жылғы 06 қыркүйек;
 • облигациялар түрі – атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;
 • ҰСН – KZP02Y15С617;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 345 052 825,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 345 052 825,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2018 жылғы 01 наурыздан бастап 2018 жылғы 31 тамызға  дейін (қоса санағанда);
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2018 жылғы 31 тамыз.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 10 қыркүйек.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 45 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2018 жылғы 24 тамызда № 74/07 хаттама) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші шығарылымның (ҰСН: KZP01Y15D252) қамтамасыз етусіз атаулы купондық реттелген облигациялар бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 6,9% (алты бүтін оннан тоғыз пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесінің белгіленгенін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 28 тамыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2018 жылғы 25 ақпаннан бастап 2018 жылғы 24 тамызға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетінші шығарылымының (ҰСН: KZP07Y10D250)  облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбегені жайлы хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 28 тамыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 25 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2018 жылғы 10 тамызда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртiншi шығарылымын (ҰСН: KZP04Y10С614), екінші  облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесiншi (ҰСН: KZP05Y11D252) және алтыншы (ҰСН: KZP06Y10D252) шығарылымын орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.
 
Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.
 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 16 тамыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 14 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртiншi шығарылымының қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялары бойынша сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2018 жылғы 23 шiлде;
 • облигациялар түрі – Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртiншi шығарылымының қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялары;
 • ҰСН – KZP04Y10С614;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 63 479 550,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 63 479 550,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2018 жылғы 21 қаңтардан бастап 2018 жылғы 20 шілде дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2018 жылғы 20 шiлде.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 25 шiлде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 11 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша сыйақыны төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2018 жылғы 16 шiлде;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ҰСН – KZP06Y10D252;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2018 жылғы 10 қантардан бастап 2018 жылғы 09 шiлдеге  дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2018 жылғы 09 шiлде.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 18 шiлде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 11 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2018 жылғы 13 шілдедегі №52/14 хаттама) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде екінші шығарылымды (ҰСН: KZP02Y15C617) қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 6,9% (алты бүтін оннан тоғыз пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесінің белгіленгенін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев        көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 18 шілде

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 10 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2018 жылғы 10 қаңтардан бастап 2018 жылғы 09 шілдені дейін, осыны қоса алғанда, Банктің атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесiншi шығарылымы (ҰСН: KZP05Y11D252) бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 11 шілде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 10 сағат 45 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2018 жылғы 03 шілдеде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен 2017 жылғы 19  желтоқсаннан бастап 2018 жылғы 18 маусымға дейін аралығындағы есепті кезең үшін Банктің акцияларының орналастырылмағанына қатысты ақпаратты назарына алғаны жайлы  хабарлайды.

2018 жылғы 19 маусымдағы жағдай бойынша  2 014 459 425 (екі миллиард он төрт миллион төрт жүз елу тоғыз мың төрт жүз жиырма бес) жай және 3 000 000 (үш миллион) артықшылықты акциялары  орналастырылған жоқ.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 9 шілде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртінші шығарылымының атаулы реттелген купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • Сыйақы төлеу күні: 2018 жылғы 29 маусым.
 • Облигациялар түрі: Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы реттелген купонды облигациялары.
 • ҰСН: KZP04Y07D253.
 • Төленуі тиіс сыйақы сомасы: 399 800 000,00 теңге.
 • Нақты төленген сыйақы сомасы: – 399 800 000,00 теңге.
 • Аталған сыйақы төленген кезең: 2017 жылғы 26 желтоқсаннан  бастап 2018 жылғы 25 маусымға дейін.
 • Аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні: 2018 жылғы 25 маусым.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 3 шілде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 9 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2018 жылғы 19 маусымда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымын (ҰСН: KZP01Y05Е939) орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 22 маусым.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 18 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2018 жылғы 15 маусымда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымын (ҰСН: KZP02Y10Е937) орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 21 маусым.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 14 сағат 35 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) келесілер туралы хабарлайды:

1) 2018 жылғы 18 мамырда Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төленді:

 • сыйақы төлеу күні – 2018 жылғы 18 мамыр;
 • облигациялар түрі – Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы купонды облигациялары;
 • ҰСН – KZP01Y05E939;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 521 110 745,25 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 521 110 745,25 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2017 жылғы 14 қарашадан бастап 2018 жылғы 13 мамырға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2018 жылғы 13 мамыр;

2) 2017 жылғы 14 қарашадан бастап 2018 жылғы 13 мамырға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің үшiншi облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екiншi (ҰСН: KZP02Y10E937)  шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 21 мамыр.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 45 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының атаулы реттелген купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2018 жылғы 16 сәуір;
 • облигациялар түрі – Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы реттелген купонды облигациялары;
 • ҰСН – KZP01Y15D252;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 606 469 275,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 606 469 275,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2017 жылғы 15 қазаннан бастап 2018 жылғы 14 сәуірге дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2018 жылғы 14 сәуір.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 18 сәуір.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 45 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2018 жылғы 20 наурызда  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екiншi шығарылымын (ҰСН: KZP02Y15С617) және екiншi облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетiншi шығарылымын (ҰСН: KZP07Y10D250) орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 29 наурыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялардың екінші шығарылымы бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2018 жылғы 01 наурыз;
 • облигациялар түрі – атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;
 • ҰСН – KZP02Y15С617;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 345 052 825,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 345 052 825,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2017 жылғы 01 қыркүйектен бастап 2018 жылғы 28 ақпанға  дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2018 жылғы 28 ақпан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 02 наурыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2017 жылғы 25 тамыздан  бастап 2018 жылғы 24 ақпанға дейін (қоса санағанда) кезең ішінде Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетiншi (ҰСН: KZP07Y10D250)  шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбегені жайлы  хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 27 ақпан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 45 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2018 жылғы 19 ақпанда      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртiншi шығарылымын (ҰСН: KZP04Y10С614), екінші  облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесiншi (ҰСН: KZP05Y11D252) және алтыншы (ҰСН: KZP06Y10D252) шығарылымын орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 23 ақпан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 50 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртiншi шығарылымының қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2018 жылғы 22 қаңтар;
 • облигациялар түрі – Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртiншi шығарылымының қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялары;
 • ҰСН – KZP04Y10С614;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 80 261 500,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 80 261 500,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2017 жылғы 21 шілдеден бастап қоса алғанда 2018 жылғы 20 қаңтарға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2018 жылғы 20 қаңтар.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 24 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 11 сағат 40 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2018 жылғы 10 қаңтар;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ҰСН – KZP06Y10D252;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2017 жылғы 10 шілдеден бастап қоса алғанда  2018 жылғы 09 қаңтарға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2018 жылғы 09 қаңтар.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 12 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2017 жылғы 10 шілдеден бастап 2018 жылғы 09 қаңтарға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесiншi шығарылымы (ҰСН: KZP05Y11D252) бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 12 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 15 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2017 жылғы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 2017 жылғы 19  маусымнан бастап 18 желтоқсанға аралығындағы есепті кезеңде Банк акцияларының орналастырылмағанын хабарлайды.

2017 жылғы 19 желтоқсанда жағдай бойынша  2 014 459 425 (екі милиард он төрт миллион төрт жүз елу тоғыз мың төрт жүз жиырма бес) жай және 3 000 000 (үш миллион) артықшылықты акциялары  орналастырылған жоқ.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2018 жылғы 8 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 50 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртінші шығарылымының атаулы реттелген купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2017 жылғы 26 желтоқсан;
 • облигациялар түрі – Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы реттелген купонды облигациялары;
 • ҰСН – KZP04Y07D253;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 399 800 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 399 800 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2017 жылғы 26 маусымнан  бастап 2017 жылғы 25 желтоқсанға  дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2017 жылғы 25 желтоқсан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 28 желтоқсан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 45 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2017 жылғы 20 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші (ҰСН: KZP01Y05Е939) және екінші (ҰСН: KZP02Y10Е937) шығарылымын орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 26 желтоқсан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 9 сағат 20 минут.

 

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың үшінші шығарылымының атаулы реттелген купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 

 • сыйақы төлеу күні – 2017 жылғы 20 қараша;
 • облигациялар түрі – Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың үшінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы реттелген купонды облигациялары;
 • ҰСН – KZP03Y15E934;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 500 000 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 500 000 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2017 жылғы 18 қазандан  бастап 2017 жылғы 17 қарашаға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2017 жылғы 17 қараша.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 21 қараша.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 15 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) келесілер туралы хабарлайды:

1) 2017 жылғы 14 қарашада Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төленді:

 • сыйақы төлеу күні – 2017 жылғы 14 қараша
 • облигациялар түрі – Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы купонды облигациялары;
 • ҰСН – KZP01Y05E939;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 167 282 295,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 167 282 295,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2017 жылғы 14 мамырдан бастап 2017 жылғы 13 қарашаға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2017 жылғы 13 қараша;

 

2) 2017 жылғы 14 мамырдан бастап 2017 жылғы 13 қарашаға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің үшiншi облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екiншi (ҰСН: KZP02Y10E937)  шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 16 қараша.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 50 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2017 жылғы 10 қарашада №32/14 хаттама) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде төртінші шығарылымды (ҰСН: KZP04Y10С614) қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 8,7% (сегіз бүтін оннан жеті пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесінің белгіленгенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 14 қараша.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2017 жылғы 07 қарашада Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың үшінші шығарылымын (ҰСН: KZP03Y15Е934) орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 10 қараша.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) меншікті халықаралық облигацияларды  (ISIN XS1129581937) өтегені және олар бойынша купондық сыйақы төлегені (алтыншы (соңғы купон)) туралы хабарлайды:

 

 • облигацияларды өтеу күні – 2017 жылғы 06 қараша;
 • облигациялар түрі – купонның мөлшерлемесі белгіленген халықаралық облигациялар;
 • ISIN – XS1129581937;
 • облигациялардың өтелуі тиіс номиналды мөлшері – 102 596 000 АҚШ доллары;
 • облигациялардың нақты өтелген номиналды мөлшері – 102 596 000 АҚШ доллары;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 3 847 350 АҚШ доллары;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 3 847 350 АҚШ доллары;
 • осы сыйақы төленген кезең – 2017 жылғы 06 мамырдан бастап 2017 жылғы 06 қарашаны қоса алғанда;

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 08 қараша.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 20 минут.

 

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-ci, 56) шектелмеген инвесторлар шеңбері арасында эмиссиялық бағалы қағаздарды төмендегідей орналастыру туралы хабарлайды:

 

Орналастырылатын облигациялардың түрі: «Еуразиялық банк» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялары (Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2015 жылғы. 13 наурыздағы №Е93-1 бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі);

 

Орналастырылатын облигация саны: 100 000 000 (жүз миллион) данадан көп емес.

 

Орналастырылатын бір облигацияның номиналды құны: 100,00 (жүз) тенге.

 

Орналастыру бағасы (кірістілік): орналастыру күніндегі өтеуге 13,0% көп емес кірістілікке сәйкес таза баға бойынша (облигацияның номиналды құнынан пайызбен көрсетілген таза бағасының үтірден кейінгі төртінші таңбасына дейін).

 

Орналастыру тәсілі: облигациялар бағалы қағаздарды орналастырудың (сауда-саттықтың) талаптарын, тәсілі мен тәртібін анықтаушы сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына (ережелеріне) сәйкес, Биржаның сауда жүйесіндегі ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылады.

 

Облигацияларды сатып алу үшін өтінімдерді беру тәртібі мен мерзімі, төлем тәртібі мен мерзімі, облигациялар бойынша есептесу тәсілдері сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына (ережелеріне) сәйкес жүргізіледі.

 

Мүдделі тұлғалар мына мекен-жай бойынша Облигациялардың шығарылымы проспектісімен және басқа ақпаратпен таныса алады:

 

Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56, «Еуразиялық банк» АҚ, Басқарма төрағасының орынбасары – Қазынашылық және ALM департаментінің директоры Н.Н. Аязбаев, телефоны: +7 (727) 259 79 00;

 

Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Желтоқсан к-ci, 59, Шығарылым андеррайтері – «Еуразиялық капитал» АҚ, Басқарма төрағасы А.А. Айтқожа, телефондары: +7 (727) 333 40 20, +7 (727) 333 40 23, +7 (727) 333 40 24.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 08 қараша.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 09 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының атаулы реттелген купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2017 жылғы 19 және 20 қазан;
 • облигациялар түрі – Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы реттелген купонды облигациялары;
 • ҰСН – KZP01Y15D252;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 973 345 750,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 973 345 750,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2016 жылғы 15 сәуірден  бастап 2017 жылғы 14 қазанға  дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2017 жылғы 14 қазан.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 24 қазан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

“Еуразиялық банк” акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк)  Банкпен бұрын сатып алынған 258 801 000 АҚШ доллары жиынтық номиналды көлеміндегі өзінің халықаралық облигацияларының күші жойылғаны жайлы хабарлайды.

Банктің орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарландыруды орналастыру күні: 2017 жылғы 03 қазан.

Ақпараттық хабарландыруды орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-ci, 56) шектелмеген инвесторлар шеңбері арасында эмиссиялық бағалы қағаздарды төмендегідей орналастыру туралы хабарлайды:

 

Орналастырылатын бағалы қағаздардың түрі: «Еуразиялық банк» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарлама шегінде үшінші шығарылымы қамтамасыз етілмеген атаулы купондық реттелген (бұдан әрі – Облигациялар), Банктің жай акцияларына айырбасталатын, облигациялары (Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2017 жылғы «27» қыркүйектегі №Е93-3 бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі);

 

Орналастырылатын Облигация саны: 1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион) дана.

 

Орналастырылатын бір Облигацияның номиналды бағасы: 100,00 (бір жүз) тенге.

 

Орналастыру бағасы: орналастыру күніне 1 (бір) Облигация үшін 100 (жүз) теңгеге тең  Облигациялардың номиналды кұнынан 100% (жүз пайызға) тең таза бағасының үтірден кейінгі төртінші таңбасына дейін дәлдікпен Облигацияның номиналды құнынан пайызбен көрсетілген таза баға (жинақталған ынтаны есепке алмағанда).

 

Орналастыру тәсілі: бағалы қағаздар бағалы қағаздарды орналастырудың (сауда-саттықтың) талаптарын, тәсілдері мен тәртібін анықтаушы сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына (ережелеріне) сәйкес, Биржаның сауда жүйесіндегі ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылады.

 

Облигацияларды сатып алу үшін өтінімдерді беру тәртібі мен мерзімі, төлем тәртібі мен мерзімі, Облигациялар бойынша есептесу бағалы қағаздарды орналастырудың (сауда-саттықтың) талаптарын, тәсілдері мен тәртібін анықтаушы сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына (ережелеріне) сәйкес жүргізіледі. Банктің жай акцияларына айырбасталатын Облигацияларды өтеу қолма-қол ақшасыз тәртіпте Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңгеде) жүзеге асырылады.

 

Мүдделі тұлғалар мына мекен-жай бойынша Облигациялардың шығарылымы проспектісімен және басқа ақпаратпен таныса алады:

 

Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56, «Еуразиялық банк» АҚ, Басқарма төрағасының орынбасары – Қаржылық және ALM департаментінің директоры Н.Н. Аязбаев, телефоны: +7 (727) 259 79 00;

 

Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Желтоқсан к-ci, 59, Шығарылым Облигацияларының андеррайтері – «Еуразиялық капитал» АҚ, Басқарма төрағасы Айтқожа А.А., телефондары: +7 (727) 333 40 20, +7 (727) 333 40 23, +7 (727) 333 40 24.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 3 қазан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2017 жылғы 27 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі үшінші шығарылымдағы көлемі 150 миллиард теңге, номиналдық құны 100 теңге, сыйақы мөлшерлемесі – белгіленген, облигацияның номиналдық құнынан 4,0%, жылына бір рет купон төленетін атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген, Банктің жай акцияларына айырбасталатын, облигацияларын мемлекеттік тіркеуге алғаны туралы хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 29 қыркүйек.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2017 жылғы 21 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екiншi шығарылымын (ҰСН: KZP02Y15С617) және екiншi облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетiншi шығарылымын (ҰСН: KZP07Y10D250) орналастырудың қорытындысы туралы есептерін бекіткенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 27 қыркүйек.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 45 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2017 жылғы 20 қыркүйекте Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Банктің акциялары шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеуге алғанын хабарлайды.

Банктің Акцияларының шығарылым проспектісіне №28 өзгерістер мен толықтырулар.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 22 қыркүйек.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялардың екінші шығарылымы бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 

 • сыйақы төлеу күні – 2017 жылғы 04 қыркүйек;
 • облигациялар түрі – атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;
 • ҰСН – KZP02Y15С617;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 527 727 850,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 527 727 850,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2017 жылғы 01 наурыздан бастап 2017 жылғы 31 тамызға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2017 жылғы 31 тамыз.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 6 қыркүйек.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 18 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-ci, 56) шектелмеген инвесторлар шеңбері арасында эмиссиялық бағалы қағаздарды төмендегідей орналастыру туралы хабарлайды:

Орналастырылатын облигациялардың түрлері: «Еуразиялық банк» АҚ-тың үшінші облигациялық бағдарлама шегіндегі бірінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар (Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2015 жылғы. 13 наурыздағы №Е93-1 бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі);

Орналастырылатын облигация саны: 100 000 000 (жүз миллион) данадан көп емес.

Орналастырылатын бір облигацияның номиналды бағасы: 100,00 (жүз) тенге.

Орналастыру бағасы (кірістілік): орналастыру куніндегі өтеуге 12,5% көп емес кірістілікке сәйкес таза баға бойынша (облигацияның номиналды құнынан пайызбен көрсетілген таза бағасының үтірден кейінгі төртінші таңбасына дейін).

Орналастыру тәсілі: облигациялар бағалы қағаздарды орналастырудың (сауда-саттықтың) талаптарын, тәсілдері мен тәртібін анықтаушы сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына (ережелеріне) сәйкес, Биржаның сауда жүйесіндегі ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылады.

Облигацияларды сатып алу үшін өтінімдерді беру тәртібі мен мерзімі, төлем тәртібі мен мерзімі, облигациялар бойынша есептесу сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына (Ережелеріне) сәйкес жүргізіледі.

 

Мүдделі тұлғалар мына мекен-жай бойынша Облигациялардың шығарылымы проспектісімен және басқа ақпаратпен таныса алады:

Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56, «Еуразиялық банк» АҚ, Басқарма төрағасының орынбасары – Қаржылық және ALM департаментінің директоры Н.Н. Аязбаев, телефоны: +7 (727) 259 79 00;

Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Желтоқсан к-ci, 59, Шығарылым андеррайтері – «Еуразиялық капитал» АҚ, Басқарма төрағасы Айтқожа А.А., телефондары: +7 (727) 333 40 20, +7 (727) 333 40 23, +7 (727) 333 40 24.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 05 қыркүйек.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 18 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

“Еуразиялық банк” акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банкпен ірі мәміле жасалғаны жайлы хабарлайды

 

Банктің орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56 үй 

телефон +7 (727) 2597 900.

 

Хабарлама орналастырылған күн: 28 тамыз 2017 жыл.

Хабарлама орналастырылған уақыт: 17 сағат 55 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2017 жылғы 25 ақпаннан бастап 2017 жылғы 24 тамызға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетiншi (ҰСН: KZP07Y10D250)  шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 25 тамыз
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

“Еуразиялық банк” акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банкпен ірі мәміле жасалғаны жайлы хабарлайды

 

Банктің орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56 үй 

телефон +7 (727) 2597 900.

 

Хабарлама орналастырылған күн: 24 тамыз 2017 жыл.

Хабарлама орналастырылған уақыт: 17 сағат 55 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

“Еуразиялық банк” акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банкпен ірі мәміле жасалғаны жайлы хабарлайды

 

Банктің орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56 үй 

телефон +7 (727) 2597 900.

 

Хабарлама орналастырылған күн: 23 тамыз 2017 жыл.

Хабарлама орналастырылған уақыт: 16 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2017 жылғы 16 тамызда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртiншi шығарылымын (ҰСН: KZP04Y10С614), екінші  облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесiншi (ҰСН: KZP05Y11D252) және алтыншы (ҰСН: KZP06Y10D252) шығарылымын орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 22 тамыз
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 10 минут.

Ақпараттық хабарлама

“Еуразиялық банк” акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банкпен ірі мәміле жасалғаны жайлы хабарлайды

Банктің орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56 үй 

телефон +7 (727) 2597 900.

Хабарлама орналастырылған күн: 21 тамыз 2017 жыл.

Хабарлама орналастырылған уақыт: 17 сағат 50 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2017 жылғы 11 тамызда №24/13 хаттама) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші шығарылымды (ҰСН: KZP01Y15D252) қамтамасыз етусіз атаулы купондық реттелген облигациялар бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 8,1% (сегіз бүтін оннан бір) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесінің белгіленгенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 26 тамыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 45 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2017 жылғы 21 шiлдеде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2016 жылғы 19 желтоқсаннан бастап 2017 жылғы 18 маусымға дейінгі кезең үшін Банктің акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 27 шiлде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

 

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртiншi шығарылымының қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2017 жылғы 21 шiлде;
 • облигациялар түрі – Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртiншi шығарылымының қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялары;
 • ҰСН – KZP04Y10С614;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 80 261 500,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 80 261 500,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2017 жылғы 21 қантардан бастап 2017 жылғы 20 шiлдеге дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2017 жылғы 20 шiлде.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 25 шiлде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 14 сағат 45 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2017 жылғы 14 шілдедегі №21/10 хаттама) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде екінші шығарылымды (ҰСН: KZP02Y15C617) қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 8,5% (сегiз бүтiн оннан бес пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесінің белгіленгенін хабарлайды.

 

 Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев        көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 18 шілде
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 50 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

“Еуразиялық банк” акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Директорлар кеңесінің ірі мәмілені  жасау жайлы шешім (13.07.2017ж. №83) қабылдағанын хабарлайды

 

Банктің орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56 үй 

телефон +7 (727) 2597 900.

 

Хабарлама орналастырылған күн: 17 шілде 2017 жыл.

Хабарлама орналастырылған уақыт: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2017 жылғы 10 қаңтардан бастап 2017 жылғы 09 шілдені қоса алғандағы кезеңде Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде бесiншi шығарылымның (ҰСН: KZP05Y11D252) атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигацияларын ұстаушыларға көрсетілген облигациялар бойынша ұстаушылардың (иелерінің) жоқтығына байланысты купондық сыйақының төленбегенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 12 шілде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 05 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымындағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 

 • сыйақы төлеу күні – 2017 жылғы 10 шілде;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымындағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялар;
 • ҰСН – KZP06Y10D252;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2017 жылғы 10 қаңтардан бастап 2017 жылғы 09 шілде бойынша;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2017 жылғы 09 шілде.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 12 шілде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

Осы арқылы «Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі -Банк) Банктің Директорлар кеңесі төмендегілер туралы шешім (28.06.2017ж. №71 хаттамасы) қабылдағаны туралы хабарлайды:

1. Директорлар кеңесі өткен күн – 2017 жылғы “28” маусым;

2. Банкпен Банктің қызметіне, оның құнды қағаздарының бағытына елеулі ықпал тигізе алатын, сонымен қатар “Қазақстан қор биржасы” АҚ-тың Листинг ережелеріне (2017 жылғы “01” маусымнан бастап енгізілген) сәйкес инвесторлардың қызығушылығын арттыратын уақиға ретінде танылған және Директорлар кеңесінің күн тәртібіне қосылған мәселенің мазмұны:

 • төмендегі талаптарда шетел мемлекетінің заңнамасына сәйкес шығарылған ISIN XS1129581937 меншікті халықаралық облигацияларды (Еурооблигацияларды) 2017 жылдың маусым айынан қараша айына дейін (қоса санағанда) сатып алу (өтеуін төлеп алу) бойынша ірі мәміле жасау туралы:

– саны – 300 000 (үш жүз мың) данаға дейін (қоса санағанда);

– жиынтық көлемі – атаулы құны бойынша 300 000 000,00 (үш жүз миллион) АҚШ долларға дейін;

– сатып алу бағасы – таза бағасы бойынша (облигациялардың атаулы құнына пайызбен үтірден соң төртінші белгіге дейін дәлдігімен), өтеуге тиісті кірістілігімен, сатып алу (өтеуін төлеп алу) күніне жылдық  5,0% -дан кем емес.

3. Директорлар кеңесімен 2) тармақшада көрсетілген мәселе бойынша қабылданған шешім:

 • «Еуразиялық банк» АҚ Басқармасының шетел мемлекетінің заңнамасына сәйкес шығарылған ISIN XS1129581937 меншікті халықаралық облигацияларды (Еурооблигацияларды) 2017 жылдың маусым айынан қараша айына дейін (қоса санағанда) сатып алу (өтеуін төлеп алу) бойынша ірі мәміле жасау туралы өтінішін (16.06.2016ж. №18/01 хаттама) келесі талаптарда қанағаттандыру:

– саны – 300 000 (үш жүз мың) данаға дейін (қоса санағанда);

– көлемі – атаулы құны бойынша 300 000 000,00 (үш жүз миллион) АҚШ долларға дейін;

– сатып алу бағасы – таза бағасы бойынша (облигациялардың атаулы құнына пайызбен үтірден соң төртінші белгіге дейін дәлдігімен), өтеуге тиісті кірістілігімен, сатып алу (өтеуін төлеп алу) күніне жылдық  5,0% -дан кем емес.

4. Банктің шешімі бойынша басқа мәліметтер – жоқ.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 30 маусым.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 

 • сыйақы төлеу күні – 2017 жылғы 26 маусым;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ҰСН – KZP04Y07D253;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 399 800 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 399 800 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2016 жылғы 26 желтоқсаннан  бастап 2017 жылғы 25 маусымға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2017 жылғы 25 маусым.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон  +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 28 маусым.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 20 минут.

 

Ақпараттық хабарлама
 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2017 жылғы 14маусымда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкпен Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші (ҰСН: KZP01Y05Е939) және екінші (ҰСН: KZP02Y10Е937) шығарылымын орналастырудың қорытындысы туралы есептің бекітілгені жайлы хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900
 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 20 маусым.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі – Банк) осы арқылы Банктің Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 17 cәуiрдегi №41 және 2017 жылғы 19 мамырдағы №52 шешімдеріне сәйкес саны 918 471 (тоғыз жүз он сегiз мың төрт жyз жетпic бiр) дана болатын Банктің жай акциялары 2017 жылғы 09 маусымда бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес жалғыз акционер – «Еуразиялық қаржы компаниясы» АҚ-қа сатылғаны туралы хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 13 маусым.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2016 жылғы 14 қарашадан бастап 2017 жылғы 13 мамырға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірiншi (ҰСН: KZP01Y05E939)  және екінші (ҰСН: KZP02Y10E937) шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбегенін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 15 мамыр.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк)2016 жылғы 08 мамырда 18 750 000,00 АҚШ доллары сомасында XS1129581937 (EUBNe1) халықаралық облигациялары бойынша бесінші купондық сыйақының төленетіні туралы хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефоны +7 (727) 2599599.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 11 маусым.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 18 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының атаулы реттелген купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 

 • сыйақы төлеу күні – 2017 жылғы 17 сәуір;
 • облигациялар түрі – Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы реттелген купонды облигациялары;
 • ҰСН – KZP01Y15D252;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 973 345 750,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 973 345 750,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2016 жылғы 15 қазаннан бастап 2017 жылғы 14 сәуірге  дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2017 жылғы 14 сәуір.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 19 сәуір.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 14 сағат 35 минут.

 

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2017 жылғы 30 наурызда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртiншi шығарылымын (ҰСН: KZP04Y10С614) орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 5 сәуір.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 45 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2017 жылғы 18 наурызда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екiншi шығарылымын (ҰСН: KZP02Y15С617) және Банктің екiншi облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетiншi шығарылымын (ҰСН: KZP07Y10D250) орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 29 наурыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 25 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялардың екінші шығарылымы бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды: 

 

 • сыйақы төлеу күні – 2017 жылғы 01 наурыз;
 • облигациялар түрі – атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;
 • ҰСН – KZP02Y15С617;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 527 727 850,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 527 727 850,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2016 жылғы 01 қыркүйектен  бастап 2017 жылғы 28 ақпанға  дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2017 жылғы 28 ақпан.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 03 наурыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2016 жылғы 25 тамызда бастап 2017 жылғы 24 ақпан дейін, осыны қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетiншi (ҰСН: KZP07Y10D250)  шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 28 ақпан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 20 минут.

 

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2017 жылғы 20 ақпанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің екінші  облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесiншi (ҰСН: KZP05Y11D252) және алтыншы (ҰСН: KZP06Y10D252) шығарылымын орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 24 ақпан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 18 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялардың төртінші шығарылымы бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 

 • сыйақы төлеу күні – 2017 жылғы 23 қаңтар;
 • облигациялар түрі – атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;
 • ҰСН – KZP04Y10С614;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 75 883 600,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 75 883 600,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2016 жылғы 21 шілдеден бастап 2017 жылғы 20 қаңтарға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2017 жылғы 20 қаңтар.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 25 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 35 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялардың алтыншы шығарылымы бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2017 жылғы 10 қаңтар;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегіндегі атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялардың алтыншы шығарылымы;
 • ҰСН – KZP06Y10D252;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 112 275 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2016 жылғы 10 шілдеден бастап 2017 жылғы 09 қаңтарға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2017 жылғы 09 қаңтар.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2017 жылғы 11 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 

 • сыйақы төлеу күні – 2016 жылғы 26 желтоқсанда;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ҰСН – KZP04Y07D253;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 399 800 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 399 800 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2016 жылғы 26 маусымнан бастап 2016 жылғы 25 желтоқсанға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2016 жылғы 25 желтоқсан.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 27 желтоқсан .

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама


«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2016 жылғы 20 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші (ҰСН: KZP01Y05Е939) және екінші (ҰСН: KZP02Y10Е937) шығарылымын орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.


Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефоны +7 (727) 2599599.


Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 23 желтоқсан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк)2016 жылғы 07қарашада 18 750 000,00 АҚШ доллары сомасында XS1129581937 (EUBNe1) халықаралық облигациялары бойынша төртінші купондық сыйақының төленетіні туралы хабарлайды.


Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефоны +7 (727) 2599599.


Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 09 қараша.

Ақпараттықхабарламаныорналастырууақыты: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2016 жылғы 14 мамырдан бастап 2016 жылғы 13 қарашаға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің үшiншi облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бipiншi (ҰСН: KZP01Y05E939) және екiншi (ҰСН: KZP02Y10E937) шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 15 қараша.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 18 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2016 жылғы 07 қараша №38  хаттама) Банктің бiрiншi облигациялық бағдарламасы шегінде төртiншi шығарылымының (ҰСН: KZP04Y10C614) атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 11% (он бiр пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесі белгіленгенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев        көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 15 қараша.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2016 жылғы 07 қарашада 18 750 000,00 АҚШ доллары сомасында XS1129581937 (EUBNe1) халықаралық облигациялары бойынша төртінші купондық сыйақының төленетіні туралы хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефоны +7 (727) 2599599.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 09 қараша.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі – Банк) осы арқылы Банктің Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 22 қыркүйектегі №100 және 2016 жылғы 19 қазандағы №112 шешімдеріне сәйкес саны 2 300 000 (екі миллион үш жүз мың) дана болатын Банктің жай акциялары бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес жалғыз акционер – «Еуразиялық қаржы компаниясы» АҚ-қа сатылғаны туралы хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 31 қазан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі атаулы реттелген купондық облигациялардың бірiншi шығарылымы  бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2016 жылғы 18 қазан;
 • облигациялар түрі – атаулы реттелген купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар;
 • ҰСН – KZP01Y15D252;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 366 876 475,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 366 876 475,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2016 жылғы 15 сәуірден бастап 2016 жылғы 14 қазанға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2016 жылғы 14 қазан.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 20 қазан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 9 сағат 30 минут.

 

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің жалғыз акционері «Еуразиялық қаржы компаниясы» АҚ-қа акциялар бойынша дивидендтерді төленгені туралы хабарлайды:

 • акция түрі – жай;
 • дивидендтерді төлеу күні – 2016 жылғы 13 қазан;
 • ҰСН – KZ1C31550011;
 • ISIN – KZ1C00000470;
 • төленуі тиіс дивидендтер сомасы – 772 000 076,40 теңге;
 • нақты төленген дивидендтер сомасы – 772 000 076,40 теңге.
 • кіріс төленетін кезең – Банктің 2015 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша;
 • кірісті төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2016 жылғы 12 қазан (дивидендтер төлеу басталғанның алдындағы күн).
 • бір акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері – 45,06818.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 18 қазан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама


«Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі – Банк) сомасы 500 000 000 АҚШ доллары, ISIN: XS1129581937, Жалпы коды: 112958193 (бұдан әрі «Облигациялар») болатын өтелмеген облигацияларды ұстаушыларға 2016 жылғы 27 қыркүйектегі кейінге қалдырылған жиналыс туралы хабарламада баяндалған кезектен тыс шешім 2016 жылғы 11 қазанда болған облигацияларды ұстаушылардың кейінге қалдырылған жиналысында қабылданбағаны туралы хабарлайды. Осыған сәйкес сенім білдірілген басқарушыны ауыстыру, негізгі төлем мен трансферттік агент мен тіркеушіні тағайындау, сонымен қатар кезектен тыс шешімде айтылған өзгертулер қолданылмайды. 


​Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2599599.


Ақпараттық хабарлама орналастырылатын күн: 2016 жылғы 13 қазан. 

Ақпараттық хабарлама орналастырылатын уақыт: 18 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2016 жылғы 28 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екiншi шығарылымын (ҰСН: KZP02Y15С617) және екiншi облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетiншi шығарылымын (ҰСН: KZP07Y10D250) орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 4 қазан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 15 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің Директорлар кеңесінің шешімімен (2016 жылғы 27 қыркүйектегі №103 хаттама) 2016 жылғы қазан айынан бастап 2017 жылғы наурыз айы (осыны қосқанда) дейін шетел мемлекетінің заңнамасына сәйкес шығарылған меншікті облигацияларын (Еурооблигациялар) келесі талаптарда сатып алу бойынша ірі мәміле жасау туралы шешім қабылданғаны жөнінде хабарлайды: көлемі – жиынтығында өтеуін төлеп алу күнінде жылдық 4,0 % кем болмайтын өтеуге сәйкес кірістілігімен таза бағасы бойынша (үтірден кейінгі төртінші белгіге дейін дәлдікпен облигациялардың номиналды құнына пайызда) 400 000 000,00 (төрт жүз миллион) АҚШ долларына дейін. Орналастырылған облигациялар (Еурооблигациялар) саны – 500 000 (бес жүз мың) дананы құрайды.   

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 29 қыркүйек.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 18 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі – Банк) осы арқылы Банктің Ұлыбритания Біріккен Корольдығы және Солтүстік Ирландия заңнамасына сәйкес 500 000 000,00 (бес жүз миллион) АҚШ доллары сомасына облигацияларды шығару және орналастыру шеңберінде облигацияларды ұстаушылардың кейінге қалдырылған жиналысы туралы хабарлама жолдағанын (ISIN: XS1129581937, Жалпы код: 112958193)  (бұдан әрі – Хабарлама) хабарлайды:

1) Хабарлама жолданған күн: 2016 жылғы «27» қыркүйек.

2) Хабарлама жолдау үшін негіздеме: Банк пен «Deutsche Trustee Company Limited» арасында жасалған 2014 жылғы «06» қарашадағы Сенімгерлікпен басқару шарты. 

3) Облигацияларды ұстаушылардың кейінге қалдырылған жиналысының уақыты мен күні: 2016 жылғы «11» қазан сағат 10-00 (Лондон уақытымен).

4) Облигацияларды ұстаушылар жиналысы өткізілетін орын: «White & Case LLP» жауапкершілігі шектеулі компанияның офисы, орналасқан мекенжайы 5 Old Broad Street, London EC2N 1DW, United Kingdom.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2599599.

 

Ақпараттық хабарлама орналастырылатын күн: 2016 жылғы 29 қыркүйек. 

Ақпараттық хабарлама орналастырылатын уақыт: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі – Банк) осы арқылы Банктің Ұлыбритания Біріккен Корольдығы және Солтүстік Ирландия заңнамасына сәйкес 500 000 000,00 (бес жүз миллион) АҚШ доллары сомасына облигацияларды шығару және орналастыру шеңберінде облигацияларды ұстаушылардың жиналысы туралы хабарлама жолдағанын (ISIN: XS1129581937, Жалпы код: 112958193)  (бұдан әрі – Хабарлама) хабарлайды:

1) Хабарлама жолданған күн: 2016 жылғы 5 қыркүйек.

2) Хабарлама жолдау үшін негіздеме: Банк пен «Deutsche Trustee Company Limited» арасында жасалған 2014 жылғы 6 қарашадағы Сенімгерлікпен басқару шартының 4-Қосымшасында көрсетілген 14-талап пен 3-Қосымшаның ережесі. 

3) Облигацияларды ұстаушылар жиналысының уақыты мен күні: 2016 жылғы 27 қыркүйек сағат 10-00 (Лондон уақытымен).

4) Облигацияларды ұстаушылар жиналысы өткізілетін орын: «White & Case LLP» жауапкершілігі шектеулі компанияның офисы, орналасқан мекенжайы 5 Old Broad Street, London EC2N 1DW, United Kingdom.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2599599.

 

Ақпараттық хабарлама орналастырылатын күн: 2016 жылғы 7 қыркүйек. 

Ақпараттық хабарлама орналастырылатын уақыт: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

Осы арқылы «Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі – Банк) Банктің Директорлар кеңесі мынадай шешім (2016 жылғы 01 қыркүйектегі №93 хаттама) қабылдағаны туралы хабарлайды:

1) Директорлар кеңесі өткізілетін күн: 2016 жылғы 01 қыркүйек.

2) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің мазмұны, ол туралы ақпарат Банктің ішкі құжаттарына, Жарғыға, сондай-ақ Банктің бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес Банктің акционерлері мен инвесторларының назарына жеткізіледі.

– «Еуразиялық банк» АҚ Басқармасының төмендегілер туралы өтініш-қолдаухаты (12.08.2016 жылғы №26 хаттама) қанағаттандырылсын:

1. «Deutsche Trustee Company Limited» және «BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited» компанияларымен Ұлыбритания Біріккен Корольдығы және Солтүстік Ирландия заңнамасына сәйкес 500 000 000,00 (бес жүз миллион) АҚШ доллары сомасына облигацияларды шығару және орналастыру шеңберінде жасалған 2014 жылғы 6 қарашадағы Сенімгерлікпен басқару шартына (Trust Deed) қосымша келісім (Supplemental Trust Deed) жасау туралы;

2. «BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited», «The Bank of New York Mellon, London Branch» және «The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.» компанияларымен Ұлы Британия Біріккен Корольдығы және Солтүстік Ирландия заңнамасына сәйкес 500 000 000,00 (бес жүз миллион) АҚШ доллары сомасына облигацияларды шығару және орналастыру шеңберінде жаңа Агенттік келісім (Agency Agreement) жасау;

3. Қабылданған шешімнің 1. және 2. тармақшаларында көрсетілген келісімдерді жасау үшін талап етілетін басқа әрекеттерді іске асыруды мақұлдау туралы.

 

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефоны +7 (727) 2599599.

 

Ақпараттық хабарлама орналастырылатын күн: 05 қыркүйек 2016 жылғы. 

Ақпараттық хабарлама орналастырылатын уақыт: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі екiншi облигациялардың шығарылымының купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 

 • сыйақы төлеу күні – 2016 жылғы 01 қыркүйек;
 • облигациялар түрі – Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі екiншi облигациялардың шығарылымының купонды облигациялары; 
 • ҰСН – KZP02Y15С617;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 198 912 805,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 198 912 805,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2016 жылғы 01 наурыздан бастап 2016 жылғы 31 тамызға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2016 жылғы 31 тамыз.

 

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 2 қыркүйек.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 45 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2016 жылғы 26 тамызда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің екiншi облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесiншi (ҰСН: KZP05Y11D252) және алтыншы (ҰСН: KZP06Y10D252) шығарылымын  орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 2 қыркүйек. ​
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2016 жылғы 25 ақпан бастап 2016 жылғы 24 тамызға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетiншi (ҰСН: KZP07Y10D250)  шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейтінін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 26 тамыз. ​
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 14 сағат 35 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2016 жылғы 22 тамызда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртiншi шығарылымын (ҰСН: KZP04Y10С614) орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 26 тамыз ​
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 09 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама
 
«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2016 жылғы 08 тамыз №25 хаттама) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші шығарылымының (ҰСН: KZP01Y15D252) атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 13% (он үш пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесі белгіленгенін хабарлайды.
 
Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.
 
Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 10 тамыз. 
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.
Ақпараттық хабарлама
 
«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2016 жылғы 20шілдедегі №23 хаттама) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде екінші шығарылымының қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялары (ҰСН: KZP02Y15С617) бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 13% (он үш пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесі белгіленгенін хабарлайды.
 
 
Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.
 
 
Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 25 шілде.
​Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 00 минут.
Ақпараттық хабарлама
«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде төртiншi шығарылымының атаулы купондық облигациялардың  бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:
 • сыйақы төлеу күні – 2016 жылғы 21 шiлде;
 • облигациялар түрі – Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялардың төртiншi шығарылымы; 
 • ҰСН – KZP04Y10С614;;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 75 883 600,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 75 883 600,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2016 жылғы 21 қантардан бастап 2016 жылғы 20 шiлдеге дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2016 жылғы 20 шiлде.
 
 
Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.
 
Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 25 шiлде.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) көрсетілген облигациялар бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты 2016 жылғы 10 қаңтардан бастап 2016 жылғы 09 шiлде дейін, осыны қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесiншi (ҰСН: KZP05Y11D252) және алтыншы (ҰСН: KZP06Y10D252) шығарылымының облигациялары бойынша купондық сыйақы төленбегенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 12 шілде

 

 Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 18 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама
 
 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2016 жылғы 29 маусымда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 2015 жылғы 19 желтоқсаннан бастап 18 маусым аралығындағы есепті кезеңде Банк акцияларының орналастырылмағанын хабарлайды.

2016 жылғы 19 маусым жағдай бойынша  15 870 396 (он бес миллион сегіз жүз жетпіс мың үш жүз тоқсан алты) жай және 3 000 000 (үш миллион) артықшылықты акциялары  орналастырылған жоқ.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900. 

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 5 шілде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 15 минут.

 
Ақпараттық хабарлама
 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 

 • сыйақы төлеу күні – 2016 жылғы 29 маусым;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ҰСН – KZP04Y07D253;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 399 800 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 399 800 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2015 жылғы 26 желтоқсаннан бастап 2016 жылғы 25 маусымға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2016 жылғы 25 маусым.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі  56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 01 шілде.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 14 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама
 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2016 жылғы 07 маусымда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші (ҰСН: KZP01Y05Е939) және екінші (ҰСН: KZP02Y10Е937) шығарылымын орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 13 маусымда.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.

 Ақпараттық хабарлама
 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 14 қарашадан бастап 2016 жылғы 13 мамырға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші (ҰСН: KZP01Y05Е939) және екінші (ҰСН: KZP02Y10Е937) шығарылымының облигациялары бойынша ұстаушылар (иелері) жоқ болғанына байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбегендігін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 18 мамыр.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама
 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк)

2016 жылғы 06 мамырда 18 750 000,00 АҚШ доллары сомасында XS1129581937 (EUBNe1) халықаралық облигациялары бойынша үшінші купондық сыйақы төленетіні туралы хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефоны +7 (727) 2599599.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 11 мамыр. 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама
 

Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, қолдауларыңыз бен сенімдеріңіз үшін шын жүректен алғыс айтамыз!

 

Алдында хабарланғандай, 2015 жылғы 30 желтоқсанда «Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі мәтін бойынша «Банк») «БанкПозитив Қазақстан» АҚ-тың (Апоалим Б.М. банкінің еншілес банкі) 100% акциясын сатып алды.

 

Кейінірек Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік қайта тіркеуге сәйкес «БанкПозитив Қазақстан» АҚ-тың (Апоалим Б.М. банкінің еншілес банкі) аты «EU Bank» АҚ («Еуразиялық банк» АҚ ЕБ) (бұдан әрі мәтін бойынша «Еншілес банк») болып өзгертілді.

 

2016 жылғы «03» мамырда  Банк Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінен оған Еншілес банкті қосу түрінде ерікті қайта ұйымдастыру (бұдан әрі – «Қайта ұйымдастыру») жүргізуге рұқсат алды.

 

Қайта ұйымдастыру шеңберінде 2016 жылғы «03» мамырда Еншілес банк пен Банк арасында табыстау актісі жасалып, осыған сәйкес Еншілес банктің барлық мүліктері, құқықтары мен міндеттері Банкке берілді.    

 

Осыған байланысты кредиторлардың назарына Еншілес банкке қойылатын барлық талаптарға құқықтық мұрагер ретінде Банк жауап беретінін хабарлаймыз.

 

Қайта ұйымдастыру Банктің ұйымдық-құқықтық нысанын, орналасқан жерін, лицензиясы мен деректемелерін өзгертпейді, сонымен қатар Банктің депозиторларымен, клиенттерімен, корреспонденттері мен қарыз алушыларымен Банктің құқықтық қатынастарының тараптарының, нысандары мен маңызының өзгеруіне әсер етпейді.

 

Актісі қосымша салынған жазбаша хабарлама Банк кредиторларына жетпеген жағдайда кредиторлар бұндай хабарламаны Алматы қ., Қонаев к-сі 56 мекенжайынан алуға құқылы. Өзіңізбен бірге жеке басты куәландырушы құжатты, сенімхаттарды (егер тұлға кредитордың өкілі болса), сонымен бірге көрсетілген табыстау актісімен танысқысы келетін тұлғаның Еншілес банктің немесе Банктің өзінің кредиторы екендігін растайтын құжатты ала келуіңізді сұраймыз.  

 

Түсіністік білдіргендеріңіз үшін алғыс айтамыз және айрықша ризашылығымызды  білдіреміз!

 

Қосымша ақпаратты «Еуразиялық банк» АҚ-тың байланыс орталығына хабарласып ала аласыздар:

+7 (727) 332-77-22 (қалалық телефоннан)

7722 – тегін қысқа нөмір (Қазақстан бойынша ұялы телефоннан)

 

сайт www.eubank.kz

E-mail: contactcenter@eubank.kz

Skype: eubank.kz

Ақпараттық хабарлама
 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының атаулы реттелген купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2016 жылғы 20 сәуір;
 • облигациялар түрі – Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы реттелген купонды облигациялары;
 • ҰСН – KZP01Y15D252;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 366 876 475,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 366 876 475,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2015 жылғы 15 қазаннан бастап 2016 жылғы 14 сәуірге дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2016 жылғы 14 сәуір.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 25 сәуір.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама
 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2016 жылғы 28 наурызда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екінші (ҰСН:KZP02Y15С617) шығарылымын орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы,

Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 6 сәуір.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 14 сағат 20 минут.

 
Ақпараттық хабарлама
 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2016 жылғы 25 наурызда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетінші (ҰСН:KZP07Y10D250) шығарылымын орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: ҚазақстанРеспубликасы, 050002, Алматы қаласы,

Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 31 наурыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымының атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 

 • сыйақы төлеу күні – 2016 жылғы 04 наурыз;
 • облигациялар түрі – Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымының атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары; 
 • ҰСН – KZP02Y15C617;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 199 195 780,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 199 195 780,00 теңге;
 • сыйақы төленген кезең – 2015 жылғы 01 қыркүйектен бастап 2016 жылғы 29 ақпанға дейін;
 • сыйақы төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2016 жылғы 29 ақпан;

 

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 11 наурыз.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама
 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 25 тамызынан бастап 2016 жылғы 24 ақпан (осыны қосқанда) аралығында Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетінші шығарылымының атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигацияларын (ҰСН:KZP07Y10D250) орналастыру жүзеге асырылмағанын, осыған сәйкес көрсетілген облигациялар бойынша ұстаушылар (меншік иелері) жоқ екендігін хабарлайды. Осыған байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейді.

 

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 29 ақпан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 11 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама
 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2016 жылғы 15 ақпанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртінші (ҰСН:KZP04Y10С614) шығарылымын орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы,

Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 19 ақпан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 13 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама
 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2016 жылғы 01 ақпанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесінші  (ҰСН:KZP05Y11D252) және алтыншы (ҰСН:KZP06Y10D252) шығарылымын орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы,

Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 250-77-88, +7 (727) 259-79-00.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 5 ақпан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 14 сағат 00 минут.

 Ақпараттық хабарлама
 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртінші шығарылымының атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2016 жылғы 21 қаңтар;
 • облигациялар түрі – бірінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың төртінші шығарылымың атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ҰСН – KZP04Y10C614;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 63 797 380,00  теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 63 797 380,00  теңге;
 • осы сыйақы төлеген кезең – 2015 жылғы 21 шілдеден бастап 2016 жылғы 20 қаңтарға дейін;
 • осы сыйақы төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін бекіту күні – 2016 жылғы 20 қаңтар;

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы,

Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 25 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама
 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2016 жылғы 12 қаңтарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2015 жылғы 19 маусымнан бастап 2015 жылғы 18 желтоқсанға дейінгі кезең үшін Банктің акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы,

Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 18 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама
 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 10 шілдеден бастап 2016 жылғы 09 қаңтарға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі бесінші (ҰСН: KZP05Y11D252) және алтыншы (ҰСН: KZP06Y10D252) шығарылымының облигациялары орналастырылмағаны туралы хабарлайды.

Сонымен бірге Банктің бұрын шығарылған екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі алтыншы) шығарылымының саны 150 000 дана облигациялары 2015 жылғы 07 қыркүйекте толық сатып алынды.

Осыған байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейді.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2016 жылғы 15 қаңтар.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 18 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама
 
«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 

 • сыйақы төлеу күні – 2015 жылғы 29 желтоқсан;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ҰСН – KZP04Y07D253;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 399 800 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 399 800 000,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2015 жылғы 26 маусымдан бастап 2015 жылғы 25 желтоқсанға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2015 жылғы 25 желтоқсан.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 31 желтоқсан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 13 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама
 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 10 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші (ҰСН: KZP01Y05Е939) және екінші (ҰСН: KZP02Y10Е937) шығарылымын орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 18 желтоқсан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 45 минут.

Ақпараттық хабарлама
 
«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 12 қазандағы №110, 2015 жылғы 25 қарашадағы №126 шешімдеріне сәйкес 2015 жылғы 27 қарашада Банктің саны 918 471 (тоғыз жүз он сегіз мың төрт жүз жетпіс бір) болатын жай акцияларын жалғыз акционер  – «Еуразиялық қаржы компаниясы» АҚ-қа оның бағалы қағаздарды сатып алуға артықшылықты құқығына сәйкес сатқанын, осының нәтижесінде Банктің жарғылық капиталы 36 110 210 743,20 (отыз алты миллиард бір жүз он миллион екі жүз он мың жеті жүз қырық үш теңге 20 тиын) теңге құрағанын хабарлайды.
 
Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы,
Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.
 
Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 3 желтоқсан.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 30 минут.
Ақпараттық хабарлама
 
«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 11 қарашада Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымын (ҰСН: KZP02Y07D257) өтеудің қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.
 
Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 18 қараша.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 45 минут.
Ақпараттық хабарлама
 
«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 14 мамырдан бастап 2015 жылғы 13 қарашаға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші (ҰСН: KZP01Y05Е939) және екінші (ҰСН: KZP02Y10Е937) шығарылымының облигациялары орналастырылмағаны туралы хабарлайды. Осыған байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейді.
 
 
Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 18 қараша.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 15 минут.
Ақпараттық хабарлама
 
«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2015 жылғы 06 қарашадағы №43 хаттама) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде төртінші шығарылымының қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялары (ҰСН: KZP04Y10C614) бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 10,4% (он бүтін оннан төрт пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесі белгіленгенін хабарлайды. 
 
Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 17 қараша. 
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.
Ақпараттық хабарлама
 
«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк)
2015 жылғы 06 қарашада 18 750 000,00 АҚШ доллары сомасында XS1129581937 (EUBNe1) халықаралық облигациялары бойынша екінші купондық сыйақы төленетіні туралы хабарлайды.
 
Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефондары +7 (727) 2599599.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 09 қараша.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.
Ақпараттық хабарлама
 
«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 20 қазанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі:
1. Банктің Директорлар кеңесі құрамының өзгеруіне байланысты Банктің акцияларын шығарылым, бірінші облигациялық бағдарламасы, екінші облигациялық бағдарламасы және үшінші облигациялық бағдарламасы проспектілеріне өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеуге алғанын
 
2. Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымын (ҰСН:KZP02Y15С617) орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткенін.
 
3. Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың үшінші шығарылымын (ҰСН:KZP03Y07С612) өтеудің қорытындысы туралы есепті бекіткенін хабарлайды.
 
 
Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.
 
Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 27 қазан.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.
Ақпараттық хабарлама
 
«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) келесілер туралы хабарлайды:
1. Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының атаулы реттелген купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы:
 • сыйақы төлеу күні – 2015 жылғы 15 және 21 қазан;
 • облигациялар түрі – Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы реттелген купонды облигациялары; 
 • ҰСН – KZP01Y15D252;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 591 494 725,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 591 494 725,00 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2015 жылғы 15 сәуірден бастап 2015 жылғы 14 қазанға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2015 жылғы 14 қазан.
 
2. Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың үшінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы реттелген купонды облигациялары бойынша облигация ұстаушыларға сыйақы төлеумен бір мезгілде облигациялар өтеу туралы:
 • облигация ұстаушыларына номиналды құны мен сыйақы төлеу күні – 2015 жылғы 15, 16, 19, 20, 21 және 22 қазан;
 • облигациялар түрі – Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы купонды облигациялары; 
 • ҰСН – KZP02Y07D257;
 • төленген жалпы сомасы – 21 268 421 365,50 теңге;
 • негізгі борышты төлеу сомасы – 19 970 348 700,00 теңге;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 1 298 072 665,50 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 1 298 072 665,50 теңге;
 • аталған сыйақы төленген кезең – 2015 жылғы 15 сәуірден бастап 2015 жылғы 14 қазанға дейін;
 • аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2015 жылғы 14 қазан;
 
 
 
Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.
 
Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 27 қазан.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.
Ақпараттық хабарлама
 
«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 15 қазанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегіндегі алтыншы облигациялар шығарылымының Проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар мемлекеттік тіркеуге алынғаны туралы хабарлайды:
 
 
Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.
 
Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 20 қазан.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 01 қазанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің келесі облигациялардың  шығарылымы Проспектілеріне өзгерістер мен толықтырулар мемлекеттік тіркеуге алынғаны туралы хабарлайды:

 1. Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде төртінші облигациялар шығарылымының Проспектісіне №2 өзгерістер мен толықтырулар
 2. Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде бесінші облигациялар шығарылымының Проспектісіне №4 өзгерістер мен толықтырулар
 3.    Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегінде жетінші облигациялар шығарылымының Проспектісіне №1 өзгерістер мен толықтырулар
 4.    Банктің үшінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымы проспектісіне №1 өзгерістер мен толықтырулар
 5.    Банктің үшінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымы проспектісіне №2 өзгерістер мен толықтырулар

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 14 қазан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 29 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетінші шығарылымын (ҰСН:KZP07Y10D250) орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 08 қазан.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама
 
«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 01 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымы проспектіне облигациялардың айналым мерзімі 7 (жеті) жылдан 10 (он) жылға дейін көбеюіне байланысты енгізілген өзгерістер мен толықтырулар мемлекеттік тіркеуге алынғаны және сәйкесінше Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу куәлігі (жаңа ҰСН:KZP02Y10E937) ауыстырылғаны туралы хабарлайды.
 
 
Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.
 
Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 15 қыркүйек.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.
Ақпараттық хабарлама
 
«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) келесілер туралы хабарлайды:
1. Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы купонды облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы:
 •  сыйақы төлеу күні – 2015 жылғы 03 қыркүйек;
 •  облигациялар түрі – Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген атаулы купонды облигациялары; 
 •  ҰСН – KZP02Y15C617
 •  төленуі тиіс сыйақы сомасы – 325 217 600,00 теңге;
 •  нақты төленген сыйақы сомасы – 325 217 600,00 теңге;
 •  сыйақы төленген кезең – 2015 жылғы 01 наурыздан бастап 2015 жылғы 31 тамызға дейін;
 •  сыйақы төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2015 жылғы 31 тамыз;
 
2. Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың үшінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген реттелген атаулы купонды облигациялары бойынша облигация ұстаушыларға сыйақы төлеумен бір мезгілде облигациялар өтелетіні туралы:
 • облигация ұстаушыларына номиналды құны мен сыйақы төлеу күні – 2015 жылғы 03 қыркүйек;
 • облигациялар түрі – Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың үшінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген реттелген атаулы купонды облигациялары; 
 • ҰСН – KZP03Y07C612;
 • төленген жалпы сомасы – 5 275 000 000,00 теңге;
 • төленген номиналдық құнының сомасы – 5 000 000 000,00 теңге;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 275 000 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 275 000 000,00 теңге;
 • сыйақы төленген кезең – 2015 жылғы 01 наурыздан бастап 2015 жылғы 31 тамызға дейін;
 • сыйақы төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2015 жылғы 31 тамыз;
 
Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 10 қыркүйек. 
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама
 
«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 25 ақпаннан бастап 2015 жылғы 24 тамызға дейін, осыны қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың жетінші шығарылымының қамтамасыз етілмеген реттелген атаулы купонды облигациялары (ҰСН: KZP07Y10D250) орналастырылмағаны туралы хабарлайды. Осыған байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейді.
 
Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.
 
Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 28 тамыз.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 00 минут.

 

Ақпараттық хабарлама

 

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 17 тамызда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың төртінші шығарылымын (ҰСН:KZP04Y10C614), Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесінші  (ҰСН:KZP05Y11D252) және алтыншы (ҰСН:KZP06Y10D252) шығарылымын орналастырудың қорытындысы туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.
Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 25 тамыз. 
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама


«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 04 тамызда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесінші шығарылымы проспектіне облигациялардың айналым мерзімі 6 (алты) жылдан 11 (он бір) жылға дейін көбеюіне байланысты енгізілген өзгерістер мен толықтырулар мемлекеттік тіркеуге алынғаны және сәйкесінше бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу куәлігі (жаңа ҰСН:KZP05Y11D252) ауыстырылғаны туралы хабарлайды.
 
 
Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.
 
Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 21 тамыз.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2015 жылғы 06 тамыздағы №30 хаттама) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші шығарылымды (ҰСН: KZP01Y15D252) қамтамасыз етусіз атаулы купондық реттелген облигациялар бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 4,9% (төрт бүтін оннан тоғыз пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесінің белгіленгенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 11 тамыз. 
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2015 жылғы 17 шілдедегі №27 хаттама) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде екінші шығарылымды (ҰСН: KZP02Y15C617) қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 4,9% (төрт бүтін оннан тоғыз пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесінің белгіленгенін хабарлайды.

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 28 шілде.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2015 жылғы 22 шілде;
 • облигациялар түрі – бірінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ҰСН – KZP04Y10C614;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 63 797 380,00  теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 63 797 380,00  теңге;
 • осы сыйақы төлеген кезең – 2015 жылғы 21 қаңтардан бастап 2015 жылғы 20 шілдеге дейін;
 • осы сыйақы төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін бекіту күні – 2015 жылғы 20 шілде;

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 24 шілде.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) келесілерді хабарлайды:

 • Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымын ұстаушыларға сыйақы төленді:
 • Сыйақы төлеу күні – 2015 жылғы 13 шілде.
 • Облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде алтыншы шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық реттелген облигациялар.
 • ҰСН – KZP06Y10D252.
 • Төленуі тиіс сыйақы сомасы – 675 000,00 теңге.
 • Нақты төленген сыйақы сомасы – 675 000,00 теңге.
 • Аталған сыйақы төленген кезең – 2015 жылғы 10 қаңтардан бастап 2015 жылғы 09 шілдеге дейін.
 • Аталған сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2015 жылғы 09 шілде.
 • 2014 жылғы 10 қаңтардан бастап 2015 жылғы 09 шілдеге дейін (осыны қоса алғанда) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бесінші шығарылымы (ҰСН:KZP05Y06D252) орналастырылмады. Осыған байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейді.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 20 шілде.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 10 шілдеде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2014 жылғы 19 желтоқсаннан бастап 2015 жылғы 18 маусымға дейінгі кезең үшін Банктің акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 17 шілде.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2015 жылғы 30 маусым;
 • облигациялар түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ҰСН – KZP04Y07D253;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 399 800 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 399 800 000,00 теңге;

 

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 7 шілде.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 10 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк): 2015 жылғы 06 мамырда 18 750 000,00 АҚШ доллары сомасында XS1129581937 (EUBNe1) халықаралық облигациялары бойынша купондық сыйақы төленетіні туралы хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 13 мамыр.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.
 

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) хабарлайды:

1. Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етусіз облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы:

 • облигациялар түрі – Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етусіз облигациялары; 
 • ҰСН – KZP02Y07D257;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 1 298 072 665,50 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 1 298 072 665,50 теңге;
 • сыйақы төленген кезең – 2014 жылғы 15 қазаннан бастап 2015 жылғы 14 сәуірге дейін;
 • сыйақы төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2015 жылғы 14 сәуір;
 • сыйақы төлеу күні – 2015 жылғы 16 сәуір;


2. Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етусіз облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы:

 • облигациялар түрі – Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етусіз облигациялары; 
 • ҰСН – KZP01Y15D252;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 591 494 725,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 591 494 725,00 теңге;
 • сыйақы төленген кезең – 2014 жылғы 15 қазаннан бастап 2015 жылғы 14 сәуірге дейін;
 • сыйақы төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2015 жылғы 14 сәуір;
 • сыйақы төлеу күні – 2015 жылғы 17 сәуір.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 22 сәуір.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 02 сәуірде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі екінші шығарылымдағы облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 14 сәуір.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 13 наурызда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі сомасы 500 млрд. теңгені құрайтын үшінші облигациялық бағдарламасын, Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі бірінші шығарылымдағы көлемі 50 млрд. теңге, номиналдық құны 100 теңге, сыйақы мөлшерлемесі – белгіленген, облигацияның номиналдық құнынан 8,5%, жылына екі рет купон төленетін атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигацияларын және Банктің үшінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі екінші шығарылымдағы көлемі 50 млрд. теңге, номиналдық құны 100 теңге, сыйақы мөлшерлемесі – белгіленген, облигацияның номиналдық құнынан 9,5%, жылына екі рет купон төленетін атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигацияларын мемлекеттік тіркеуге алғаны туралы хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 3 сәуір.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 15 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 20 ақпанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде шығарылған төртінші (ҰСН:KZP04Y10C614) шығарылымдағы, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде шығарылған бесінші  (ҰСН:KZP05Y06D252) және алтыншы (ҰСН:KZP06Y10D252) шығарылымдағы облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 12 наурыз.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 45 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) келесілер туралы хабарлайды:
1. Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етусіз облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы:

 • сыйақы төлеу күні – 2015 жылғы 04 наурыз;
 • облигациялар түрі – Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етусіз облигациялары; 
 • ҰСН – KZP02Y15C617;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 325 217 600,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 325 217 600,00 теңге;
 • сыйақы төленген кезең – 2014 жылғы 01 қыркүйектен бастап 2015 жылғы 28 ақпанға дейін;
 • сыйақы төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2015 жылғы 28 ақпан;


2. Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың үшінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етусіз облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы:

 • сыйақы төлеу күні – 2015 жылғы 04 наурыз;
 • облигациялар түрі – Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың үшінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етусіз облигациялары; 
 • ҰСН – KZP03Y07C612;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 275 000 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 275 000 000,00 теңге;
 • сыйақы төленген кезең – 2014 жылғы 01 қыркүйектен бастап 2015 жылғы 28 ақпанға дейін;
 • сыйақы төлеу үшін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін тіркеу күні – 2015 жылғы 28 ақпан;

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 12 наурыз.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 45 минут.
 

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2015 жылғы 22 қаңтарда Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде төртінші шығарылымдағы облигация ұстаушыларға сыйақы төлегені туралы хабарлайды:

 • облигациялар түрі – Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде төртінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етілмеген облигациялары;
 • ҰСН – KZP04Y10C614;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 43 767 970,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 43 767 970,00 теңге;
 • осы сыйақы төленген кезең – 2014 жылғы 21 шілдеден 2015 жылғы 20 қаңтарға дейін;
 • осы сыйақыны төлеу үшін бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімін белгілеу күні – 2015 жылғы 20 қаңтар.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 26 қаңтар.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2014 жылғы 12 қаңтарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2014 жылғы 19 маусымнан бастап 2014 жылғы 18 желтоқсанға дейінгі кезең үшін Банктің акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 21 қаңтар.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2014 жылғы 10 шілдеден бастап 2015 жылғы 09 қаңтарға дейін, қоса алғанда, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі бесінші шығарылымдағы қамтамасыз етілмеген атаулы купондық реттелген облигациялар (ҰСН:KZP05Y06D252) орналастырылмағаны туралы хабарландырады. Осыған байланысты көрсетілген облигациялар бойынша купондық сыйақы төленбейді.    

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 21 қаңтар.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етусіз облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2015 жылғы 13 қаңтар;
 • облигациялар түрі – Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етусіз облигациялары;
 • ҰСН – KZP06Y10D252;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 675 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 675 000,00 теңге;

 

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 19 қаңтар.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етусіз облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы хабарлайды:

 • сыйақы төлеу күні – 2014 жылғы 29 желтоқсан;
 • облигациялар түрі – Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың төртінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етусіз облигациялары;
 • ҰСН – KZP04Y07D253;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 399 800 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 399 800 000,00 теңге;

 

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 19 қаңтар.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2014 жылғы 12 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Банктің екінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың бесінші шығарылым Проспектісіне (жоғарыда аталған) облигацияларды шығару проспектісінен бұрын қабылданған ковенанттарды (шектеулерді) алып тастауға байланысты өзгерістер мен толықтырулар мемлекеттік тіркеуге алғаны туралы хабарландырады.

Банктің екінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың бесінші шығарылым Проспектісіне №2 өзгерістер мен толықтырулар.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 15  қаңтар.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 11 сағат 40 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі – Банк) 2014 жылғы 26 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Банктің Директорлар кеңесі мен Басқарма құрамының өзгеруіне байланысты Банктің акцияларды шығару, бірінші облигациялық бағдарламасы мен екінші облигациялық бағдарламасы проспектілеріне өзгерістер мен толықтырулар мемлекеттік тіркеуге алынғаны туралы хабарландырады.
Банктің акцияларының шығарылым Проспектісіне №26 өзгерістер мен толықтырулар.
Банктің бірінші облигациялық бағдарламасының шығарылым Проспектісіне №22 өзгерістер мен толықтырулар.
Банктің екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым Проспектісіне №19 өзгерістер мен толықтырулар.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2015 жылғы 12  қаңтар.
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2014 жылғы 12 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі жетінші шығарылымдағы көлемі 18 млрд. теңге, номиналдық құны 100 теңге, сыйақы мөлшерлемесі – белгіленген, облигацияның номиналдық құнынан 9,0%, жылына екі рет купон төленетін атаулы купондық реттелген қамтамасыз етілмеген облигацияларын мемлекеттік тіркеуге алғаны туралы хабарлайды.

Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі жетінші шығарылымдағы проспектісі

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 29 желтоқсан
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2014 жылғы 31 қазанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі бесінші шығарылымдағы облигациялар проспектіне облигациялардың айналым мерзімі 8 (сегіз) жылдан 6 (алты) жылға дейін қысқаруына байланысты енгізілген өзгерістер мен толықтырулар мемлекеттік тіркеуге алынғаны және сәйкесінше бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу куәлігі (жаңа ҰСН:KZP05Y06D252) ауыстырылғаны туралы хабарлайды.
Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев
к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 18 қараша
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Басқармасының шешімімен (2014 жылғы 07 қарашадағы № 38 хаттама) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде төртінші шығарылымдағы қамтамасыз етілмеген атаулы купондық облигациялар (ҰСН: KZP04Y10C614) бойынша олардың келесі жылғы айналымына номиналдық құнынан жылдық 8,6 % (сегіз бүтін оннан алты пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесі белгіленгенін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.


Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 18 қараша
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі АҚШ-тың 1993 жылғы «Бағалы қағаздар туралы» Заңының S қағидасын ескере отырып, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия біріккен Корольдігінің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 22-1 бабының 4-т. сәйкес 500 000 000 (бес жүз миллион) АҚШ долларына дейін  болжалды шығару көлемімен номиналдық құны 1 000 (бір мың) АҚШ доллары купондық қамтамасыз етілмеген облигацияларды шығаруға және осы облигацияларды Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия біріккен Корольдігінің, Еуропалық одақ, Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің, Ресей Федерациясының аумағында, сондай-ақ басқа мемлекеттердің аумағында орналастыруға рұқсат бергені туралы хабарландырады.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 7 қараша
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) келесілер туралы хабарлайды:
1. Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етусіз облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы:

 • сыйақы төлеу күні – 2014 жылғы 17 қазан;
 • облигациялар түрі – Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етусіз облигациялары; 
 • ҰСН – KZP02Y07D257;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 1 298 072 665,50 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 1 298 072 665,50 теңге;


2. Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етусіз облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы:

 • сыйақы төлеу күні – 2014 жылғы 20 қазан;
 • облигациялар түрі – Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етусіз облигациялары; 
 • ҰСН – KZP01Y15D252;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 516 621 975,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 516 621 975,00 теңге;

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 23 қазан
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2014 жылғы 10 қазанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде шығарылған екінші шығарылымдағы облигацияларды (ҰСН:KZP02Y15C617) орналастыру қорытындысы туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 23 қазан
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2014 жылғы 10 қазанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде шығарылған бірінші шығарылымдағы облигацияларды (ҰСН: KZPC1Y07C612) өтеу қорытындысы туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.


Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 23 қазан
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56) шектеусіз инвесторлар ортасында келесі эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру туралы хабарлайды.

Хабарлама мәтіні

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 17 қыркүйек
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің облигация ұстаушыларына сыйақы төлеумен бір мезгілде облигациялар өтелетіні туралы хабарлайды:  

 • облигация ұстаушыларға номиналдық құны мен сыйақы төлеу күні – 2014 жылғы 05 және 09 қыркүйек;
 • облигациялар түрі – Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі бірінші шығарылымдағы қамтамасыз етілмеген атаулы купондық реттелген облигациялар;
 • ҰСН – KZPC1Y07C612;
 • төленген номиналдық құнының сомасы – 9 210 360 000,00 теңге; 
 • төленетін сыйақы сомасы – 317 757 420,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 317 757 420,00 теңге;

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56-үй, телефондары +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 17 қыркүйек
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 20 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2014 жылғы 28 тамызда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде шығарылған төртінші шығарылымдағы облигацияларды (ҰСН:KZP04Y10C614) орналастыру қорытындысы туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 11 қыркүйек
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) келесілер туралы хабарлайды:
1. Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етусіз облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы:

 • сыйақы төлеу күні – 2014 жылғы 04 қыркүйек;
 • облигациялар түрі – Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың екінші шығарылымдағы атаулы купондық қамтамасыз етусіз облигациялары; 
 • ҰСН – KZP02Y15C617;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 280 500 180,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 280 500 180,00 теңге;


2. Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың үшінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етусіз облигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу туралы:

 • сыйақы төлеу күні – 2014 жылғы 04 қыркүйек;
 • облигациялар түрі – Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың үшінші шығарылымдағы атаулы купондық реттелген қамтамасыз етусіз облигациялары; 
 • ҰСН – KZP03Y07C612;
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 275 000 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 275 000 000,00 теңге;

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев к-сі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 11 қыркүйек
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2014 жылғы 12 тамызда Банктің екінші облигациялық бағдарламасының шегінде шығарылған облигациялардың үшінші (ҰСН:KZP03Y03D254) шығарылымын өтеудің қорытындылары туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 26 тамыз
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 10 сағат 40 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Басқарма шешімімен (2014 жылғы 08 тамыздағы №26 хаттама) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші шығарылымдағы (ҰСН:KZP01Y15D252) қамтамасыз етусіз атаулы реттелген купондық облигациялар бойынша келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 7,9% (жеті бүтін оннан тоғыз пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесі белгіленгенін хабарлайды.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 20 тамыз
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2014 жылғы 01 тамызда Банктің екінші облигациялық бағдарламасының шегінде шығарылған облигациялардың бесінші (ҰСН:KZP05Y08D258) және алтыншы (ҰСН:KZP06Y10D252) шығарылымдарын орналастырудың қорытындылары туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

2014 жылғы 09 шілдеде Банктің облигациялары орналастырылмаған.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 14 тамыз
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) бірінші облигациялық бағдарлама шегінде төртінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар бойынша купондық сыйақының төленгенін хабарлайды: 

• сыйақыны төлеу күні – 2014 жылғы 22 шілде; 
• облигация түрі – бірінші облигациялық бағдарлама шегінде төртінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар; 
• ҰСН – KZP04Y10C614; 
• төленуі тиіс облигациялар сомасы – 43 767 970,00 теңге; 
• нақты төленген облигациялар сомасы – 43 767 970,00 теңге.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 25 шілде
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.
  

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2014 жылғы 16 шілдеде Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2013 жылғы 19 желтоқсаннан бастап 2014 жылғы 18 маусымға дейінгі кезең үшін Банктің акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 25 шілде
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.
 

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк облигацияларын ұстаушыларға сыйақыны төлеумен бір мезгілде облигациялардың өтелгені туралы хабарлайды:

 • облигацияларды ұстаушыларға сыйақыны және номиналды құнын төлеу күні – 2014 жылғы 16 шілде;
 • облигация түрі – Банктің екінші облигациялық бағдарлама шегіндегі үшінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар;
 • ҰСН – KZP03Y03D254;
 • номиналды құнның төленген сомасы – 2 236 200 000,00 теңге.
 • төленуі тиіс сыйақы сомасы – 78 267 000,00 теңге;
 • нақты төленген сыйақы сомасы – 78 267 000,00 теңге.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 22 шілде
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 45 минут.

Ақпараттық хабарлама

Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Басқарма шешімімен (2014 жылғы 04 шілдедегі №22 хаттама) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде екінші шығарылым (НИН: KZP02Y15C617) қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар бойынша келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 8,0% (сегіз пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесі белгіленгенін хабарлайды.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 16 шілде
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) екінші облигациялық бағдарлама шегінде төртінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық реттелген облигациялар бойынша купондық сыйақының төленгенін хабарлайды:

 • сыйақыны төлеу күні – 2014 жылғы 02 шілде;
 • облигация түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде төртінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы реттелген купондық облигациялар;
 • ҰСН – KZP04Y07D253;
 • төленуі тиіс облигациялар сомасы – 400 000 000,00 теңге;
 • нақты төленген облигациялар сомасы – 400 000 000,00 теңге.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 4 шілде
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.
 

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2014 жылғы 11 маусымда Банктің Директорлар кеңесі құрамының өзгергеніне байланысты Банктің акция, бірінші облигациялық бағдарламасы мен екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым проспектілеріне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеуден өткізгенін хабарлайды.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 20 маусым
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2014 жылғы 25 сәуірде Банктің Басқармасының құрамының өзгергеніне байланысты Банктің акция, бірінші облигациялық бағдарламасы мен екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым проспектілеріне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеуден өткізгенін хабарлайды.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 14 маусым
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2014 жылғы 25 сәуірде Банктің бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде шығарылған (ҰСН:KZP02Y15С617) облигациялардың екінші шығарылымын орналастырудың қорытындылары туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 14 маусым
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) екінші облигациялық бағдарлама шегінде екінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар бойынша купондық сыйақының төленгенін хабарлайды:

 • сыйақыны төлеу күні – 2014 жылғы 18 сәуір, 21 сәуір және 22 сәуір;
 • облигация түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде екінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар;
 • ҰСН – KZP02Y07D257;
 • төленуі тиіс облигациялар сомасы – 1 298 072 665,50 теңге;
 • нақты төленген облигациялар сомасы – 1 298 072 665,50 теңге.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 28 сәуір
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) екінші облигациялық бағдарлама шегінде екінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар бойынша купондық сыйақының төленгенін хабарлайды:

 • сыйақыны төлеу күні – 2014 жылғы 18 сәуір, 21 сәуір және 22 сәуір;
 • облигация түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде екінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар;
 • ҰСН – KZP02Y07D257;
 • төленуі тиіс облигациялар сомасы – 1 298 072 665,50 теңге;
 • нақты төленген облигациялар сомасы – 1 298 072 665,50 теңге.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 28 сәуір
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) екінші облигациялық бағдарлама шегінде бірінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы реттелген купондық облигациялар бойынша купондық сыйақының төленгенін хабарлайды:

 • сыйақыны төлеу күні – 2014 жылғы 16 сәуір және 17 сәуір;
 • облигация түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде бірінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы реттелген купондық облигациялар;
 • ҰСН – KZP01Y15D252;
 • төленуі тиіс облигациялар сомасы – 517 500 000,00 теңге;
 • нақты төленген облигациялар сомасы – 517 500 000,00 теңге;

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 22 сәуір
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 18 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) хабарлайды:

1. бірінші облигациялық бағдарлама шегінде екінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар бойынша купондық сыйақының төленгенін:

 • сыйақыны төлеу күні – 2014 жылғы 04 наурыз;
 • облигация түрі – бірінші облигациялық бағдарлама шегінде екінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар;
 • ҰСН – KZP02Y15C617;
 • төленуі тиіс облигациялар сомасы – 280 500 180,00 теңге;
 • нақты төленген облигациялар сомасы – 280 500 180,00 теңге;

2. бірінші облигациялық бағдарлама шегінде үшінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы реттелген купондық облигациялар бойынша купондық сыйақының төленгенін:

 • сыйақыны төлеу күні – 2014 жылғы 04 наурыз;
 • облигация түрі – бірінші облигациялық бағдарлама шегінде үшінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы реттелген купондық облигациялар;
 • ҰСН – KZP03Y07C612;
 • төленуі тиіс облигациялар сомасы – 275 000 000,00 теңге;
 • нақты төленген облигациялар сомасы – 275 000 000,00 теңге;

3. бірінші облигациялық бағдарлама шегінде бірінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы реттелген купондық облигациялар бойынша купондық сыйақының төленгенін:

 • сыйақыны төлеу күні – 2014 жылғы 05 наурыз;
 • облигация түрі – бірінші облигациялық бағдарлама шегінде бірінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы реттелген купондық облигациялар;
 • ҰСН – KZPС1Y07С612;
 • төленуі тиіс облигациялар сомасы – 345 000 000,00 теңге;
 • нақты төленген облигациялар сомасы – 345 000 000,00 теңге.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 12 наурыз
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) жасалуына Банк қызығушылық танытатын мәмілені жасағаны туралы, атап айтқанда меншікті облигацияларды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында өтеуін төлеп алғаны туралы ақпаратты хабарлайды:

 1. Акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні: Банктің Директорлар кеңесінің шешімі – 2014 жылғы 19 ақпандағы №22 хаттама.
 2. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны – жинақталған мүддені қосқанда     131 942 300,00 теңге.
 3. Мәміле мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні – қолданылмайды.
 4. Мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының аталған акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы – 0,02%.
 5. Мәміленің негізгі елеулі талаптары – Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегіндегі екінші шығарылымы (ҰСН:KZP02Y15C617) ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында өтеуін төлеп алу күнінде сәйкесінше 8,3% өтеуге кірістілігімен таза бағасы бойынша бір облигация үшін 90,9095 (тоқсан теңге 9095 тиын) теңге саны 1 400 000 дана өтеуін төлеп алынған.
 6. Мәмілені жасау күні – 2014 жылғы 25 ақпан.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 12 наурыз
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2014 жылғы 07 ақпанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2013 жылғы 21 шілдеден бастап 2014 жылғы 20 қаңтарға дейінгі мерзім ішінде Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде (ҰСН: KZP04Y10С614) төртінші шығарылым қамтамасыз етілмеген атаулы купондық облигацияларының орналастырылмағаны туралы ақпаратты назарға алғаны туралы хабарлайды.
2014 жылғы 20 ақпандағы жағдайға сәйкес 34 043 400 (отыз төрт миллион қырық үш мың төрт жүз) облигация орналастырылмады.
Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 19 ақпан
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.
 

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы 2014 жылғы 03 ақпанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2013 жылғы 13 шілдеден бастап 2014 жылғы 12 қаңтарға дейінгі мерзім ішінде Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде (ҰСН:KZP03Y03D254) үшінші шығарылым қамтамасыз етілмеген купондық облигацияларының орналастырылмағаны туралы ақпаратты назарға алғаны туралы хабарлайды.
2014 жылғы 12 қаңтардағы жағдайға сәйкес 177 638 000 (жүз жетпіс жеті миллион алты жүз отыз сегіз мың) облигация орналастырылмады.
Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 19 ақпан
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) бірінші облигациялық бағдарлама шегінде төртінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар бойынша купондық сыйақының төленгенін хабарлайды:
• сыйақыны төлеу күні – 2014 жылғы 22 қаңтар;
• облигация түрі – бірінші облигациялық бағдарлама шегінде төртінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар;
• ҰСН – KZP04Y10C614;
• төленуі тиіс облигациялар сомасы – 48 218 950,00 теңге;
• нақты төленген облигациялар сомасы – 48 218 950,00 теңге.
Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 27 қаңтар
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 00 минут.
 

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2014 жылғы 08 қаңтарда Банктің екінші облигациялық бағдарламасының шегінде шығарылған (ҰСН:KZP01Y15D252) облигациялардың бірінші шығарылымын орналастырудың қорытындылары туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.
Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 21 қаңтар
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2013 жылғы 30 желтоқсанда Банктің Директорлар кеңесі құрамының өзгергеніне байланысты Банктің акция, бірінші облигациялық бағдарламасы мен екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым проспектілеріне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеуден өткізгенін хабарлайды.
Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 21 каңтар
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2014 жылғы 08 қаңтарда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2013 жылғы 19 маусымнан бастап 18 желтоқсан аралығындағы есепті кезеңде Банк акцияларының орналастырылмағанын хабарлайды.
Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 21 қаңтар
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) екінші облигациялық бағдарлама шегінде үшінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар бойынша купондық сыйақының төленгенін хабарлайды:
•   сыйақыны төлеу күні – 2014 жылғы 14 қаңтар;
•   облигация түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде үшінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар;
•   ҰСН – KZP03Y03D254;
•   төленуі тиіс облигациялар сомасы – 78 267 000,00 теңге;
•   нақты төленген облигациялар сомасы – 78 267 000,00 теңге.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2014 жылғы 21 қаңтар
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) келесі мәмілелердің жасалғаны туралы хабарлайды:

Хабарлама мәтіні

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2013 жылғы 31 желтоқсан
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2013 жылғы 26 қарашада Банктің екінші облигациялық бағдарламасының шегінде шығарылған облигациялардың алтыншы шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізгенін хабарлайды

Хабарлама мәтіні


Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2013 жылғы 31 желтоқсан
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2013 жылғы 26 қарашада Банктің екінші облигациялық бағдарламасының шегінде шығарылған облигациялардың бесінші шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізгенін хабарлайды.

Хабарлама мәтіні


Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2013 жылғы 31 желтоқсан
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) екінші облигациялық бағдарлама шегінде төртінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы реттелген купондық облигациялар бойынша купондық сыйақының төленгенін хабарлайды:

 • сыйақыны төлеу күні – 2013 жылғы 27 желтоқсан;
 • облигация түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде төртінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы реттелген купондық облигациялар;
 • ҰСН – KZP04Y07D253;
 • төленуі тиіс облигациялар сомасы – 400 000 000,00 теңге;
 • нақты төленген облигациялар сомасы – 400 000 000,00 теңге.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.


Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2013 жылғы 31 желтоқсан
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 15 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банкпен айрықша қарым-қатынаспен байланысты тұлға – «Еуразиялық Капитал» АҚ-пен 2013 жылғы 06 қарашадағы №42 андеррайтингілік қызметтер көрсету шарты жасағаны туралы хабарлайды:

 1. Акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні: Банктің Директорлар кеңесінің шешімі – 2013 жылғы 06 қарашадағы №151 хаттама.
 2. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны – жоқ.
 3. Мәміле мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні – жоқ.
 4. Мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының аталған акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы – жоқ.
 5. Мәміленің негізгі елеулі талаптары: Андеррайтер, «Еуразиялық Капитал» АҚ, Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде бағалы қағаздарды – атаулы купондық реттелген облигациялардың бесінші және алтыншы шығарылымын орналастыру бойынша қызметтерді Банкке ұсынады, Банк бұлар үшін Андеррайтерге аталған бағалы қағаздарды орналастырудың жиынтықты көлемінен комиссиялық сыйақы төлеуге міндеттенеді. Бағалы қағаздарды орналастыру «барынша күш салу» тәсілімен жүргізіледі, бұл ретте Андеррайтер бағалы қағаздарды инвесторларға ұсыну арқылы аталған бағалы қағаздарды орналастыруға барынша тырысуға міндеттенеді.
 6. Мәмілені жасау күні – 2013 жылғы 06 қараша.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.


Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2013 жылғы 19 қараша
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Басқарма шешімімен (2013 жылғы 08 қарашадағы №39 хаттама) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде төртінші шығарылым (НИН: KZP04Y10C614) қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар бойынша келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 5,9% (бес бүтін оннан тоғыз пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесі белгіленгенін хабарлайды.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.


Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2013 жылғы 19 қараша
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2013 жылғы 04 қарашада Банктің екінші облигациялық бағдарламасының шегінде шығарылған (ҰСН:KZP01Y15D252) облигациялардың бірінші шығарылымын орналастырудың қорытындылары туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.


Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2013 жылғы 19 қараша
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 16 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2013 жылғы 22 қазанда Банктің екінші облигациялық бағдарламасының шегінде шығарылған (ҰСН:KZP04Y07D253) облигациялардың төртінші шығарылымын орналастырудың қорытындылары туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2013 жылғы 6 қараша
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 50 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) хабарлайды:

1) екінші облигациялық бағдарлама шегінде бірінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы реттелген купондық облигациялар бойынша купондық сыйақының төленгенін:

 • сыйақыны төлеу күні – 2013 жылғы 17 қазан және 21 қазан;
 • облигация түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде бірінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы реттелген купондық облигациялар;
 • ҰСН – KZP01Y15D252;
 • төленуі тиіс облигациялар сомасы – 315 078 330,00 теңге;
 • нақты төленген облигациялар сомасы – 315 078 330,00 теңге;

2) екінші облигациялық бағдарлама шегінде екінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар бойынша купондық сыйақының төленгенін:

 • сыйақыны төлеу күні – 2013 жылғы 17 қазан;
 • облигация түрі – екінші облигациялық бағдарлама шегінде екінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық облигациялар;
 • ҰСН – KZP02Y07D257;
 • төленуі тиіс облигациялар сомасы – 1 298 072 665,50 теңге;
 • нақты төленген облигациялар сомасы – 1 298 072 665,50 теңге.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2013 жылғы 25 қазан
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 15 минут

 

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2013 жылғы 26 қыркүйекте Банк Басқармасы құрамының өзгергеніне байланысты Банктің акцияларды шығару, бірінші облигациялық бағдарламасы мен екінші облигациялық бағдарламасы проспектілеріне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеуден өткізгенін хабарлайды.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2013 жылғы 8 қазан
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 18 сағат 00 минут

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Басқарма шешімімен (2013 жылғы 09 тамыздағы № 26 хаттама) Банктің екінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші шығарылымдағы (ҰСН:KZP01Y15D252) қамтамасыз етусіз атаулы реттелген купондық облигациялар бойынша келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 6,9 % (алты бүтін оннан тоғыз пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесі белгіленгенін хабарлайды.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2013 жылғы 16 тамыз
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 12 сағат 30 минут

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2013 жылғы 26 шілдеде Банктің екінші облигациялық бағдарламасының шегінде шығарылған облигациялардың (НИН:KZP04Y07D253) төртінші шығарылымын орналастырудың қорытындылары туралы есепті бекіткені туралы хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2013 жылғы 13 тамыз
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті 2013 жылғы 19 шілдеде Банк Басқармасы құрамының өзгергеніне байланысты Банктің акция, бірінші облигациялық бағдарламасы мен екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым проспектілеріне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеуден өткізгенін хабарлайды.

Банктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2597 900.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2013 жылғы 13 тамыз
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 30 минут

Инвесторлар мен акционерлерге арналған ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы 2013 жылғы 03 шілдеде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті Банк акцияларының орналастырмағаны туралы ақпаратты назарға алғаны туралы хабарландырады. 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру күні: 2013 жылғы 18 шілде
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 17 сағат 00 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Басқарма шешімімен (2013 жылғы 05 шілдедегі №22 хаттама) Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде бірінші шығарылым (НИН:KZPC1Y07C612) қамтамасыз етілмей атаулы реттелген купондық облигациялар бойынша және Банктің бірінші облигациялық бағдарламасы шегінде екінші шығарылым (НИН:KZP02Y15C617) қамтамасыз етілмей атаулы купондық облигациялар бойынша олардың келесі жылдағы айналымына номиналдық құннан жылдық 6,9%(алты бүтін оннан тоғыз пайыз) мөлшерінде сыйақы мөлшерлемесі белгіленгенін хабарлайды.

Эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 56-үй, телефон +7 (727) 2507 788, +7 (727) 2508 607.

Ақпараттық хабарламаны орналастыру куні: 2013 жылғы 15 шілде.
Орналастыру уақыты: 11 сағат 30 минут.

Ақпараттық хабарлама

«Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы (орналасқан мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ., Қонаев к-ci, 56) шектелмеген инвесторлар шеңбері арасында эмиссиялық бағалы қағаздарды төмендегідей орналастыру туралы хабарлайды:
 

Орналастырылатын облигациялардың түрлері: «Еуразиялық банк» АҚ-тың екінші облигациялық бағдарлама шегіндегі төртінші шығарылымды қамтамасыз етусіз атаулы купондық субординацияланған облигациялар (Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің  Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің 2012 жылғы. 20 қарашадағы № D 25-4 бағалы қағаздарды шығарудымемлекеттік тіркеу туралы куәлігі);
 
Орналастырылатын облигация саны: 27 000 000 (жиырма жеті мил­лион) данадан кем емес.
 
Орналастырылатын біроблигацияның номиналды бағасы: 100, 00 (жүз) тенге.
 
Орналастыру бағасы (кірістілік): орналастыру куніндегіөтеуге 9,0 (тоғыз) пайыздан кем емес кірістілікке сәйкес таза баға бойынша (облигацияның номиналдықұнынан пайызбен көрсетілген таза бағасының үтірден кейінгі төртінші таңбасына дейін).
 
Орналастырутәсілі: облигацияларбағалы қағаздарды орналастырудың(сауда-саттықтың) талаптарын, тәсілдерімен тәртібін анықтаушы сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкіқұжаттарына (ережелеріне) сәйкес, Биржаныңсауда жүйесіндегіұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылады.
 
Облигацияларды сатып алуүшінөтінімдерді беру тәртібі мен мерзімі, төлем тәртібі мен мерзімі, облигацияларбойыншаесептесу сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкіқұжаттарына (Ережелеріне) сәйкесжүргізіледі.
 
Мүдделі тұлғалар мынамекенжайбойыншаОблигациялардыңшығарылымы проспектісімен және «Еуразиялық банк» АҚ-тыңэмиссиондық бағалы қағаздарды орналастыруережесімен танысаалады:
 
Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қ.,Қонаев көшесі, 56, «Еуразиялық банк» АҚ, Басқарушы диреткор – Активтер мен міндеттемелерді басқару департаментінің директоры Н. С. Есембаев, телефондары:+7 (727) 2508 606, +7 (727) 2508 607;
 
Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Желтоқсан к-ci, 59, Шығарылым андеррайтері – «Еуразиялық капитал» АҚ,Басқарма төрағасы Е.Б. Закир, телефондары: +7 (727) 333 40 20, +7 (727) 333 40 23, +7 (727) 333 40 24.
 

Ақпараттық хабарламаны орналастыру куні: 2013 жылғы 21 маусым
Ақпараттық хабарламаны орналастыру уақыты: 11 сағат 30 минут
 

Еуразиялық банктің таза пайдасы бір жарым есеге өсті

 

Алматы, 10.04.2012 – халықаралық қаржылық есептілік стандарттары бойынша шоғырландырылған қаржылық есепке сәйкес «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының Қазақстан мен Ресейдегі 2012 ж. қызметі нәтижесіндегі таза пайдасы бір жыл бұрынғымен салыстырғанда бір жарым есеге өсіп, 9,8 млр.теңгені құрады. Бұл Еуразиялық банктің 18 жылғы тарихындағы ең жоғарғы пайда көрсеткіші болып саналады. 2011 жылдың қорытындысы бойынша алдыңғы рекорд 6,04 млрд.теңгені құраған болатын. Осылар туралы бүгінгі баспасөз конференциясында «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Майкл Эгглтон мырза мәлім етті.

 

Өткен жылғы таза пайданың өсіміне корпоративтік клиенттер, шағын және орта бизнес пен бөлшек бизнес тарапынан несие портфелі құрылымындағы сапалы кредиттер үлесін арттыру ықпал етті. Кредит портфелі мен платформасының өсімі жағдайында банк таза пайыздық маржаның оң серпінділігін сақтай алды – ол 2011 жылмен салыстырғанда 26,2% өсті, табыс пен шығыс арақатынасын 60% деңгейінен кемітпей 55% белгісінде ұстай отырып, 7,7 % құрады.

 

2012 жылы Еуразиялық банк тәуекелдерді басқару жүйесін нығайтуды жалғастырды. Проблемалы кредиттер көлемі (90 күн және одан да аса мерзімі кешіктірілген) берілген қарыздардың жалпы мөлшерінің 6,9 % құрады – бұл Қазақстанның банк жүйесіндегі ең төменгі көрсеткіштердің бірі. Аталған көрсеткіш 2011 жылы 7,6 % құраған болатын.

 

«Еуразиялық банктің табысы – дағдарысқа қарсы менеджменттің ұтымдылығы мен команданың тиімді еңбегінің нәтижесі»,- деп атап өтті басқарма төрағасы Майкл Эгглтон мырза. Соңғы үш жылдың ішінде Банк оң серпінділікті даму бағытын ұстанған. Мемлекет тарапынан қолдауға жүгінбей-ақ, Банк әлемдік қаржы дағдарысының келеңсіз ықпалын жеңе білді: дағдарысқа дейінгі уақытпен салыстырғанда Банк активтері үш есеге жуық артты.

 

2013 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Банк активтері 471 млрд теңге (2009 жылы 321 млрд теңге) соманы құрады. Банктің меншік капиталы 2009 – 2013 жылдар аралығында екі есе, яғни 47,8 млрд теңгеге дейін ұлғайды. Клиент депозиттерінің жалпы сомасы жыл басында 314,7 млрд теңгені құрады (2009 жылы 240,6 теңге).

 

Банктің 2012 ж. бойынша тиімділігі (ROaE) 24,7 % құрады, бұл орташа нарықтық жоғары көрсеткіш болып саналады. 2013 жылдың бірінші тоқсаны да қарқынды даму бағытын айқындайды: жиынтық таза пайда (ҚР ҰБ бойынша) 2013 жылғы ақпан мен наурыз аралығында 3,2 млрд теңге, ол Еуразиялық банктің өткен жылдың осыған ұқсас кезеңдегі көрсеткішінен 126,9% артады. Бірінші тоқсанда жеке тұлғалар салымдарының портфелі 108,7 млрд. теңге деңгейіне дейін 11,4% өсті.

 

2013 жылы Банк нарықта белсенді экспансиясын жалғастырып, жұмыс тиімділігін одан әрі арттыруды көздеп отыр. «Біздің алдымызда көптеген мақсат бар: заманауи және сұраныстағы өнімдердің көптеген түрлерін ұсыну, инфрақұрылым мен клиенттерге қызмет көрсету сапасын жетілдіру, операциялық тәуекелдерді төмендету. Біз 2013 ж. таза пайданы 12 млрд теңге (80 млн $) деңгейінде қамтамасыз етуді көздеп отырмыз (салықтар төленген соң)», – деп атап өтті Майкл Эгглтон мырза. Оның пікірінше, бүгінгі күні Банкте әртүрлі сегменттер бойынша жеті жүз мыңнан аса белсенді клиентке қызмет көрсетіледі, бұл ретте жалпы клиенттік база 1,24 млн. құрайды. Банк болашақта белсенді клиенттер базасын миллион адамға дейін арттыруды жоспарлауда.

 

«Еуразиялық банк» АҚ Баспасөз қызметі тел. +7 (727) 259 95 99 (вн. 4802)
press@eubank.kzwww.eubank.kz

 

Қосымша

Кесте: Еуразиялық банк құрылған сәттен бастап негізгі қаржы көрсеткіштерінің даму серпінділігі 

Кезең
СЖиынтық таза пайда*
Жыл сайынғы орташа таза кіріс
Капиталдың жылдық мәндегі тиімділігі (ROaE)
1994-2009
2,7 млрд теңге
0,2 млрд теңге
1,90%
2010-2012
17,0 млрд теңге
5,7 млрд теңге
16,1%
2010- 2013ж.
1 тоқсан
20,2 млрд теңге
6,2 млрд теңге
18,0%

* ҚР ҰБ стандарттарының есептілігіне сәйкес

 

2012 жылдың негізгі қорытындылары:
Еуразиялық банк клиенттердің операцияларын жүргізу уақытын бірнеше есе қысқартуға мүмкіндік беретін кредитті өтеуге арналған алғашқы терминалдар мен «электронды кассирлерді» қолданысқа енгізді. 

 

Алғашқы кобрендингілік жоба – VISA Alser Like IT төлем картасы іске қосылды. Оны ALSER дүкендер желісінде бонустар алу үшін, дүниежүзі бойынша сауда орындарында тауарлар мен қызметтерге төлем жүргізу үшін, сондай-ақ VIZA картасын қолдануға болатын банкоматтардан қолма-қол ақша алу үшін пайдалануға болады. 

 

Жаңа Private Banking клиенттеріне дербес қызмет көрсету орталығы ашылды.

 

«Болашақ филиалы» ауқымды жобасы аясында 2012 жылғы қарашадан бастап Еуразиялық банк 37 жаңа бөлімше ашу есебінен өзінің Қазақстан аумағындағы желісін кеңейтті. Ағымдағы күнге жаңа бөлімшелер саны – 47, ал 2013 жылдың соңына дейін тағы да 48-і ашылады. 

 

Еуразиялық банктің Ресейдегі (Мәскеу) еншілес банкісі жылды 37,9 млн. рубль мөлшеріндегі табыспен аяқтап, клиенттер саны бойынша сонымен қатар операциялар көлемімен тұрақты дамуды көрсетті. 

 

Standard & Poor’s халықаралық рейтингілік агенттігі «тұрақты» болжамымен Еуразиялық банктің В+ рейтингін растады. 

 

Банктің 2012 жылғы табыстылығы үш беделді халықаралық қаржылық басылымдардың марапаттарымен расталды: Қазақстанның үздік банкі (Euromoney), Қазақстанның үздік бөлшек банкі (Asian Banking & Finance) және Қазақстандағы жыл банкі (The Banker).

Сіздің қалаңыз: Алматы.
Дұрыс па?


Кері қоңырау шалуға
тапсырыс беру


Рақмет!

Сіздің өтініміңіз қабылданды. Біздің менеджер сізге жақын арада хабарласады.

Жақсы

Получить консультацию

Спасибо!

Ваша заявка принята. Наш менеджер перезвонит Вам в самое ближайшее время для уточнения деталей.

Хорошо

Кеңес алу

Спасибо!

Ваша заявка принята. Наш менеджер перезвонит Вам в самое ближайшее время для уточнения деталей.

Хорошо
Еуразиялық банк пайдаланушылардың дербес деректерін қорғайды және Cookies-ті сервистерді дербестендіру үшін ғана өңдейді. Сіз өзіңіздің браузеріңіздің параметрлерінде Cookies өңдеуге тыйым сала аласыз. Жеке деректерді өңдеу және Cookies шарттарымен танысуыңызды өтінеміз.